Pescuit

Inițiativa europeană în materie de transparență

Inițiativa europeană în materie de transparență

Inițiativa europeană în materie de transparență

Beneficiarii fondurilor UE

Aveți tot dreptul să aflați cum sunt cheltuiți banii dumneavoastră. Unul dintre obiectivele principale ale Inițiativei europene în materie de transparență este să pună la dispoziția publicului informații despre beneficiarii fondurilor europene.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și predecesorii săi, Instrumentul financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) și Fondul european pentru pescuit (FEP), sunt gestionate de autoritățile naționale în cadrul sistemului de „gestionare repartizată”. În fiecare an, țările care primesc astfel de fonduri au fost obligate să publice informații relevante pe paginile lor de internet, inclusiv informații privind persoanele fizice care beneficiază de fonduri.

Cu toate acestea, în hotărârea sa din 9 noiembrie 2010, în cauzele referitoare la obligația de a publica informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor europene pentru agricultură, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a concluzionat că publicarea anumitor informații referitoare la persoane fizice nu era proporțională. Prin urmare, Curtea a declarat că dispozițiile respective nu sunt valabile.

Din motive de transparență și pentru a lua în calcul obiecțiile formulate de Curtea de Justiție, Regulamentul FEPAM (UE) nr. 508/2014 stabilește obligația ca autoritățile de management să publice anumite informații privind beneficiarii plăților FEPAM, diferențiat în funcție de statutul de persoană juridică sau fizică (informațiile privind persoanele fizice se publică în conformitate cu dreptul intern).  

Comisia Europeană gestionează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații referitoare la beneficiarii plăților FEPAM (gestiune partajată) care sunt publicate pe site-urile statelor membre.

Pentru a consulta aceste informații, vizitați site-urile țărilor respective. Notă: Informațiile de mai jos se referă la „acțiuni în curs” și pot fi actualizate oricând în baza datelor transmise Comisiei de către statele membre.

 

Notă importantă

Comisia Europeană gestionează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații. Paginile de internet la care se face trimitere sunt sub controlul statelor membre și al autorităților de gestionare din UE și nu țin de serviciile Comisiei Europene. Conținutul acestor pagini intră în responsabilitatea unică a statelor membre și a autorităților de gestionare respective. Lista linkurilor de pe această pagină se bazează pe informațiile furnizate de statele membre și nu este exhaustivă. Gradul de acoperire și de complexitate a informațiilor, precum și modul de prezentare de pe aceste site-uri externe, poate varia foarte mult, în funcție de fiecare stat membru. Prin urmare, Comisia Europeană nu poate garanta exactitatea sau exhaustivitatea datelor sau informațiilor furnizate și, de asemenea, nu-și asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu utilizarea acestor informații.

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom

    [search:European Transparency Initiative,European Fisheries Fund,EFF ]

     

    [news:52949]