Visserij

Europees Transparantie-initiatief

Europees Transparantie-initiatief

Europees Transparantie-initiatief

Wie krijgt er geld van de EU?

Als Europees belastingbetaler heeft u er recht op te weten wat er met uw geld gebeurt. Daarom wil de EU met het Europees Transparantie-initiatief onder andere bekend maken wie er geld van de EU krijgt.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en zijn voorgangers, het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij, en het Europees Visserijfonds, worden door de nationale autoriteiten beheerd op basis van "gedeeld beheer". Landen die geld krijgen, moesten elk jaar relevante informatie op hun websites publiceren, onder andere de namen van de begunstigden.

Op 9 november 2010 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie ten aanzien van de verplichte openbaarmaking van informatie over de begunstigden van de Europese Landbouwfondsen echter, dat de bekendmaking van bepaalde informatie over natuurlijke personen disproportioneel is. Daarom heeft het Hof de desbetreffende bepalingen ongeldig verklaard.

Omwille van de transparantie en met het oog op de bezwaren van het Hof, is in Verordening (EU) nr. 508/2014 bepaald dat de beheersautoriteiten verplicht zijn de begunstigden van het EFMZV bekend te maken, voor zover deze rechtspersonen zijn, en, overeenkomstig de nationale wetgeving, voor zover deze natuurlijke personen zijn.  

De Europese Commissie wil het u met deze pagina makkelijker maken om informatie te vinden over de begunstigden van het EFMZV (gedeeld beheer). De betalingen zelf worden gepubliceerd op websites van de lidstaten.

Voor namen en bedragen moet u dus naar de websites van de respectieve landen. Let wel: de informatie hieronder is "werk in uitvoering" en kan worden aangepast op basis van informatie die de Commissie van de EU-landen ontvangt.

 

Belangrijke opmerkingen

Met deze webpagina wil de Europese Commissie het u makkelijk maken om de juiste informatie te vinden. De websites waarnaar gelinkt wordt, worden echter beheerd door de EU-landen en beheersinstanties van de Europese Unie. Zij staan niet onder controle van de diensten van de Commissie. Voor de inhoud van deze sites zijn daarom enkel de betrokken lidstaten en beheersinstanties verantwoordelijk. De lijst met links op deze webpagina is gebaseerd op informatie afkomstig van de EU-landen. De lijst is niet noodzakelijk volledig. De omvang, de volledigheid en de opmaak van de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt, kan van land tot land sterk variëren. De Europese Commissie staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom

    [search:European Transparency Initiative,European Fisheries Fund,EFF ]

     

    [news:52949]