Sajd

Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza

Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza

Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza

Benefiċjarji ta' finanzjament tal-UE

Iċ-ċittadini Ewropej huma intitolati li jkunu jaf kif qed jintużaw flushom. Wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-inizjattiva Ewropea favur it-trasparenza huwa li l-informazzjoni dwar min jirċievi l-finanzjament tal-UE tkun pubblika.

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) u l-predeċessuri tiegħu l-Istrument Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd (SFGS) u l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) huma mmaniġġjati mill-awtoritajiet nazzjonali taħt sistema magħrufa bħala "ġestjoni kondiviża". Kull sena, il-pajjiżi li jirċievu finanzjament bħal dan kienu meħtieġa jippubblikaw l-informazzjoni rilevanti fuq is-siti web tagħhom, inkluża informazzjoni dwar persuni fiżiċi li huma benefiċjarji tal-fondi.

Madankollu, fis-sentenza tad-9 ta' Novembru 2010 f'każijiet li jikkonċernaw l-obbligu tal-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi Agrikoli Ewropej il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonkludiet li l-pubblikazzjoni ta' ċerta informazzjoni relatata mal-persuni fiżiċi ma kinitx proporzjonata. Konsegwentement il-Qorti ddikjarat li d-dispożizzjonijiet rilevanti kienu invalidi.

Għal raġunijiet ta' trasparenza u sabiex jitqiesu l-objezzjonijiet espressi mill-Qorti, ir-Regolament tal-FEMS (UE) Nru 508/2014 jistabbilixxi l-obbligu għall-awtoritajiet ta' ġestjoni li jippubblikaw informazzjoni biss dwar dawk il-benefiċjari ta' pagamenti tal-FEMS li huma entitajiet legali, u, skont il-liġi nazzjonali, dwar dawk il-benefiċjarji li huma persuni fiżiċi.  

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm din il-paġna web biex tiffaċilita l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta' pagamenti tal-FEMS (ġestjoni kondiviża) li huma ppubblikati fuq is-siti web tal-Istati Membri.

Għall-aċċess għal din l-informazzjoni, jekk jogħġbok ara s-siti web tal-pajjiżi rispettivi. Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni t'hawn taħt hija fi stat ta' "ħidma għaddejja" u suġġetta għal aġġornamenti l-ħin kollu abbażi ta' informazzjoni li tintbagħat mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

 

Avviż importanti

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm din il-paġna web biex tiffaċilita l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni. Jekk jogħġbok innota li l-paġni web illinkjati hawnhekk huma taħt il-kontroll tal-Istati Membri u l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni tal-Unjoni Ewropea u mhumiex taħt il-kontroll tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il-kontenut ta' dawn is-siti hu taħt ir-responsabbiltà unika tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet ta' Ġestjoni kkonċernati. Il-lista ta' links fuq din il-paġna web hija bbażata fuq informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri. Din il-lista mhijiex bilfors eżawrjenti. Il-grad ta' kopertura u dettall kif ukoll il-mod kif hi ppreżentata l-informazzjoni fuq is-siti web illinkjati jistgħu jvarjaw b'mod konsiderevoli skont l-Istat Membru. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tiggarantixxi l-preċiżjoni jew il-kompletezza tad-dejta jew l-informazzjoni mogħtija, u lanqas ma tista' taċċetta kwalunkwe responsabbiltà jew obbligazzjoni li toħroġ mill-użu tagħha.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom