Zivsaimniecība

Eiropas pārredzamības iniciatīva

Eiropas pārredzamības iniciatīva

Eiropas pārredzamības iniciatīva

ES finansējuma saņēmēji

Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības uzzināt, kā tiek izlietota viņu nauda. Informācijas publiskošana par to, kas saņem ES finansējumu, ir viens no primārajiem Eiropas pārredzamības iniciatīvas mērķiem.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un tā priekšgājējus Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu (ZVFI) un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) valstu iestādes pārvalda t.s. dalītas pārvaldības sistēmā. Ik gadu valstīm, kas saņem finansējumu, ir jāpublicē attiecīgā informācija savās tīmekļa vietnēs (arī ziņas par fiziskām personām, kas saņem līdzekļus).

Tomēr Eiropas Savienības Tiesa savā 2010. gada 9. novembra spriedumā par pienākumu publicēt informāciju par ES lauksaimniecības fondu finansējuma saņēmējiem secināja, ka noteiktas informācijas publicēšana par fiziskām personām ir pārmērīga prasība. Tāpēc Tiesa attiecīgos noteikumus pasludināja par spēkā neesošiem.

Pārredzamības labad un lai ņemtu vērā Tiesas celtos iebildumus, Regula (EK) par EJZF Nr. 508/2014 nosaka pārvaldes iestādēm pienākumu publicēt informāciju tikai par tiem EJZF maksājumu saņēmējiem, kas ir juridiskas personas, un saskaņā ar valstu tiesību aktiem par tiem, kas ir fiziskas personas.  

Eiropas Komisija šo tīmekļa vietni uztur, lai sabiedrība varētu vieglāk iegūt informāciju par EJZF finansējuma (dalītā pārvaldība) saņēmējiem, kas publicēti dalībvalstu tīmekļa vietnēs.

Lai iegūtu šo informāciju, ieskatieties attiecīgo valstu tīmekļa vietnēs. Ievērojiet, ka ievietotās ziņas tiek nepārtraukti papildinātas, pamatojoties uz informāciju, ko Komisija saņem no dalībvalstīm.

 

Svarīga piezīme

Šo tīmekļa vietni Eiropas Komisija uztur tādēļ, lai palīdzētu plašai sabiedrībai iegūt informāciju. Ievērojiet, ka tīmekļa vietnes, uz kurām šeit norādītas saites, ir dalībvalstu un attiecīgo ES vadības iestāžu pārziņā, un Komisijas dienesti par tām neatbild. Par šo vietņu saturu atbild vienīgi attiecīgās dalībvalstis un vadības iestādes. Šajā tīmekļa vietnē esošais saišu saraksts ir izveidots, izmantojot dalībvalstu sniegto informāciju. Šis saraksts nebūt nav izsmeļošs. Tīmekļa vietnēs, uz kurām ir norādīta saite, iekļautās informācijas daudzums un noformējums var ievērojami atšķirties atkarībā no dalībvalsts, kuras vietne tā ir. Tāpēc Eiropas Komisija nevar garantēt sniegto datu un ziņu precizitāti un pilnību, un tā arī neuzņemas atbildību par to izmantošanu.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom