Žuvininkystė

Europos skaidrumo iniciatyva

Europos skaidrumo iniciatyva

Europos skaidrumo iniciatyva

ES lėšų gavėjai

Europos piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami jų pinigai. Viešai skelbti, kas gauna ES lėšų, yra vienas iš svarbiausių Europos skaidrumo iniciatyvos tikslų.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF) ir ankstesnius žuvininkystės orientavimo finansinę priemonę (ŽOFP) bei Europos žuvininkystės fondą (EŽF) administruoja nacionalinės valdžios institucijos remdamosi vadinamąja pasidalijamojo valdymo sistema. Kiekvienais metais lėšų gaunančios šalys savo interneto svetainėse turėjo skelbti svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie fizinius asmenis, kurie yra paramos gavėjai.

Tačiau 2010 m. lapkričio 9 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, su įpareigojimu skelbti informaciją apie Europos žemės ūkio fondų lėšų gavėjus susijusiais atvejais tam tikrą informaciją, susijusią su fiziniais asmenimis, skelbti neproporcinga. Taigi Teismas atitinkamas nuostatas paskelbė negaliojančiomis.

Skaidrumo sumetimais ir siekiant atsižvelgti į Teismo pareikštus prieštaravimus, Reglamentu (EB) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo vadovaujančiosios institucijos įpareigojamos skelbti informaciją tik apie EJRŽF išmokas gaunančius juridinius asmenis ir, vadovaujantis nacionaline teise, fizinius asmenis.  

Europos Komisija sukūrė šį tinklalapį tam, kad visuomenė galėtų lengviau susipažinti su informacija apie EJRŽF išmokų gavėjus (pasidalijamasis valdymas), kuri skelbiama valstybių narių interneto svetainėse.

Jei norite gauti šią informaciją, apsilankykite atitinkamų šalių interneto svetainėse. Atkreipkite dėmesį, kad toliau pateikiama informacija nėra galutinė. Ji nuolat atnaujinama remiantis valstybių narių Europos Komisijai pateikiamais duomenimis.

 

Svarbi pastaba

Europos Komisija parengė šį tinklalapį, kad visuomenė galėtų lengviau rasti reikiamos informacijos. Atkreipkite dėmesį, kad tinklalapius, kurių nuorodos čia pateikiamos, prižiūri valstybės narės ir Europos Sąjungos vadovaujančiosios institucijos. Europos Komisijos tarnybos už juos nėra atsakingos. Visa atsakomybė už šių svetainių turinį tenka valstybėms narėms ir atitinkamoms vadovaujančiosioms institucijoms. Šiame tinklalapyje skelbiamas nuorodų sąrašas parengtas remiantis valstybių narių pateikta informacija. Gali būti, kad šis sąrašas nėra išsamus. Įvairių valstybių narių svetainėse, kurių nuorodos čia pateikiamos, informacijos aprėptis bei išsamumas ir jos pateikimo būdas gali labai skirtis. Todėl Europos Komisija negarantuoja pateiktos informacijos tikslumo ir išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės už jos panaudojimą.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom