Halászat

Európai átláthatósági kezdeményezés

Európai átláthatósági kezdeményezés

Európai átláthatósági kezdeményezés

Az európai uniós támogatások kedvezményezettjei

Az uniós polgároknak joguk van tudni, hogy az EU mire költi adóbefizetéseiket. Az európai átláthatósági kezdeményezés fő céljai közé tartozik, hogy nyilvánossá váljon, ki részesül uniós támogatásban.

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot – akárcsak elődjeit, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt és az Európai Halászati Alapot – tagállami hatóságok kezelik a „megosztott irányítás” néven ismert rendszer keretében. A közelmúltig azoknak az országoknak, melyek uniós finanszírozásban részesültek az említett alapokból, minden évben közzé kellett tenniük honlapjukon a vonatkozó információkat, köztük az alapokból támogatásban részesített természetes személyekről szóló információkat is.

2010. november 9-én azonban az Európai Unió Bírósága – az európai mezőgazdasági alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzétételének kötelezettsége tárgyában hozott ítéletében – megállapította, hogy egyes, természetes személyekre vonatkozó információk közzététele nem felelt meg az arányosság elvének. A Bíróság ennélfogva érvénytelennek mondta ki a vonatkozó rendelkezéseket.

Az átláthatóság biztosítása és a Bíróság által megfogalmazott kifogások figyelembevétele érdekében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU rendelet előírja az irányító hatóságok számára, hogy csak azokról az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból támogatásban részesített kedvezményezettekről tegyenek információkat közzé, akik jogi személyek, továbbá – a nemzeti jognak megfelelően – azokról a kedvezményezettekről, akik természetes személyek.  

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a weboldalt, hogy megkönnyítse a nyilvánosság számára a hozzáférést az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a „megosztott irányítás” keretében) kifizetésben részesített kedvezményezettekkel kapcsolatos információkhoz, melyeket a tagállamok honlapjukon tesznek közzé.

Ha meg szeretné tekinteni ezeket az adatokat, kérjük, látogasson el az Önt érdeklő ország honlapjára. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi információk nem véglegesek – a tagállamoktól kapott adatok alapján a Bizottság rendszeresen frissíti őket.

 

Fontos figyelmeztetés

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a weboldalt, hogy megkönnyítse a nyilvánosság számára az információkhoz való hozzáférést. Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatkozott honlapokat nem a Bizottság szervezeti egységei, hanem az EU tagállamai, illetve az Európai Unió irányító hatóságai gondozzák. A hivatkozott honlapok tartalmáért kizárólag a tagállamok és az érintett irányító hatóságok felelősek. Az ezen a weboldalon szereplő linkek listáját a Bizottság a tagállamoktól kapott tájékoztatás alapján állította össze. A lista nem feltétlenül teljes. A hivatkozott tagállami honlapok információtartalma, részletessége, valamint az információközlés módja országonként számottevő eltéréseket mutathat. Az Európai Bizottság ezért nem tudja garantálni, hogy a megadott információk pontosak, illetve hiánytalanok, és felhasználásuk tekintetében sem vállal semmilyen felelősséget.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom