Kalastus

Euroopan avoimuusaloite

Euroopan avoimuusaloite

Euroopan avoimuusaloite

EU-rahoituksen saajat

EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään. Tämän vuoksi on perustettu Euroopan avoimuusaloite, jonka tärkeimpiä tavoitteita on saattaa julkisiksi tiedot EU-rahoituksen saajista.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja sen edeltäjien, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) ja Euroopan kalatalousrahaston (EKTR), hallinnosta vastaavat kansalliset viranomaiset nk. yhteisen hallinnon järjestelmän mukaisesti. Alan säädöksissä velvoitetaan näistä välineistä tukea saavat maat julkaisemaan verkossa vuosittain tiedot rahoitusta saavista henkilöistä ja muista tahoista.

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi kuitenkin 9.11.2010 antamassaan tuomiossa, joka koskee vastaavaa Euroopan maatalousrahastojen tuensaajien julkaisuvelvoitetta, että tiettyjen luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen julkaisuvelvoite ei ole oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään. Tuomioistuin totesi myös asiaa koskevat säännökset pätemättömiksi.

Jotta avoimuus voitaisiin varmistaa ja tuomioistuimen vastaväitteet voitaisiin ottaa huomioon, EMKR-asetuksessa (EU) N:o 508/2014 säädetään hallintoviranomaisten julkaisuvelvoitteesta, joka koskee ainoastaan EMKR-tukea saavia oikeushenkilöitä sekä luonnollisia henkilöitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

Tämän komission verkkosivun kautta pääsee tutustumaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuensaajia koskeviin tietoihin maittain.

Tiedot ovat saatavilla kunkin maan omilla verkkosivuilla (vrt. yhteistyössä tapahtuva hallinnointi). Seuraavaa luetteloa päivitetään jatkuvasti EU-maiden komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

 

Tärkeä huomautus

Tätä sivua pitää yllä Euroopan komissio, ja sivun tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia. On huomattava, että verkkosivut, joille tämän sivun linkit johtavat, ovat jäsenmaiden ja EU-rahoituksen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten eivätkä Euroopan komission hallinnassa. Sivustojen sisältö on yksinomaan jäsenmaiden ja niiden hallinnoinnista vastaavien viranomaisten vastuulla. Linkkiluetteloon on koottu jäsenmaiden toimittamat tiedot. Luettelo ei ole välttämättä tyhjentävä. Eri jäsenmaiden tietojen tarkkuus ja esitystapa voivat vaihdella suurestikin. Euroopan komissio ei voi taata tietojen oikeellisuutta tai kattavuutta eikä vastaa niiden käytöstä.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom