Fiskeri

Det europæiske åbenhedsinitiativ

Det europæiske åbenhedsinitiativ

Det europæiske åbenhedsinitiativ

Modtagere af EU-støtte

EU's borgere har ret til at vide, hvad deres penge bruges til. At give adgang til oplysninger om, hvem der modtager EU-tilskud, er et af hovedmålene for det europæiske åbenhedsinitiativ.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og dens forgængere, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF), og Den Europæiske Fiskerifond (EFF), forvaltes af de nationale myndigheder under et system med såkaldt "delt forvaltning". Hvert år skal lande, der modtager tilskud, offentliggøre relevante oplysninger på deres websites, herunder oplysninger om fysiske personer, som modtager fondsmidler.

I sin dom af 9. november 2010 i sager vedrørende forpligtelsen til at offentliggøre oplysninger om modtagere af midler fra de europæiske landbrugsfonde konkluderede EU-Domstolen, at offentliggørelse af visse oplysninger vedrørende fysiske personer ikke var rimelig. Domstolen erklærede derfor de pågældende bestemmelser ugyldige.

Af åbenhedshensyn og for at tage højde for Domstolens indsigelser, forpligter EHFF-forordning (EF) nr. 508/2014 kun forvaltningsmyndighederne til at offentliggøre oplysninger om de modtagere af EHFF's betalinger, der er retlige enheder, og, i overensstemmelse med national ret, om dem, der er fysiske personer.  

Europa-Kommissionen driver dette website for at lette offentlighedens adgang til oplysninger om modtagere af EHFF-betalinger (delt forvaltning), som offentliggøres på websites i medlemslandene.

Du kan finde disse oplysninger på de forskellige landes websteder. Bemærk, at dataindsamlingen foregår løbende, og oplysningerne ajourføres i takt med, at Kommissionen modtager dem fra medlemslandene.

 

Vigtigt

Med denne webside ønsker Kommissionen at lette offentlighedens adgang til information. Der linkes til medlemslandes og forvaltningsmyndigheders websider, som Kommissionen ikke har kontrol med. De pågældende medlemslande og forvaltningsmyndigheder har eneansvaret for indholdet på disse sider. Listen over links på denne webside er baseret på oplysninger fra medlemslandene. Den er ikke nødvendigvis udtømmende. Der kan være store forskelle mellem de nationale websteder, der linkes til, både med hensyn til oplysningernes omfang, detaljer og præsentation. Kommissionen kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af dem.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom