Rybolov

Evropská iniciativa pro transparentnost

Evropská iniciativa pro transparentnost

Evropská iniciativa pro transparentnost

Příjemci prostředků z fondů EU

Občané EU mají právo vědět, jak se nakládá s jejich penězi. Zveřejňování informací o tom, kdo dostává finanční prostředky EU, je jedním z hlavním cílů Evropské iniciativy pro transparentnost.

Stejně jako tomu bylo s Finančním nástrojem pro orientaci rybolovu (FNOR), a Evropským rybářským fond (ERF), je i jejich nástupce, Evropský námořní a rybářský fondu (ENRF), pod správou orgánů jednotlivých států v rámci tzv. sdíleného řízení. Každý rok měly země, které tyto finanční prostředky obdržely, povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách příslušné informace, včetně informací o fyzických osobách, kterým byly finanční prostředky vyplaceny.

Soudní dvůr Evropské unie však ve svém rozsudku ze dne 9. listopadu 2010, který se týkal povinnosti zveřejňovat informace o příjemcích prostředků z evropských zemědělských fondů, dospěl k závěru, že zveřejňování některých informací o fyzických osobách bylo nepřiměřené. Soudní dvůr proto prohlásil příslušná ustanovení za neplatná.

Z důvodu transparentnosti a proto, aby byly zohledněny námitky, které vyslovil Soudní dvůr, stanoví nařízení o ENRF (ES) č. 508/2014 řídícím orgánům povinnost zveřejňovat informace pouze těm příjemcům ENRF, kteří jsou právnickými osobami. U fyzických osob se tato povinnost řídí vnitrostátním právem.  

Evropská komise provozuje tyto internetové stránky, aby veřejnosti usnadnila přístup k informacím o příjemcích finančních prostředků z ENRF (sdílené řízení), které jsou zveřejňovány na internetových stránkách členských států.

Informace jsou uvedeny na internetových stránkách příslušného členského státu. Upozorňujeme, že údaje, které jsou uvedeny níže, se neustále mění a aktualizují na základě informací, které Komise průběžně dostává od členských států.

 

Důležité upozornění

Evropská komise provozuje tyto stránky, aby veřejnosti usnadnila přístup k informacím. Internetové stránky, na které tato stránka odkazuje, nespravují útvary Komise, nýbrž členské státy a řídící orgány Evropské unie. Za obsah uvedených stránek odpovídají pouze příslušné členské státy a řídící orgány. Seznam odkazů uvedených na této stránce byl vytvořen na základě informací poskytnutých členskými státy. Tento seznam nemusí být úplný. Rozsah, míra podrobnosti a způsob prezentace informací na internetových stránkách se může mezi jednotlivými členskými státy značně lišit. Evropská komise proto nemůže zaručit správnost ani úplnost poskytnutých údajů a informací, ani nezodpovídá za jakékoli jejich případné využití.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Croatia Hrvatska

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom