Fiske

Kommissionsledamot Maria Damanaki välkomnar Europaparlamentets stöd till kasseringsförbud i Skagerrak

Kommissionsledamot Maria Damanaki välkomnar Europaparlamentets stöd till kasseringsförbud i Skagerrak

Kommissionsledamot Maria Damanaki välkomnar Europaparlamentets stöd till kasseringsförbud i Skagerrak

19/04/2013

Europaparlamentet antog på tisdagen genom röstning ett förbud mot att kassera oönskad fisk av 35 arter i Skagerrak (sundet mellan Norge, Sverige och Danmark).

Enligt kasseringsförbudet måste fiskefartygen landa all fångad fisk. Syftet är att stoppa ”dumpningen”, dvs. bruket att kasta tillbaka fisk i havet, vanligtvis för att det är en oönskad art eller fel storlek på fisken.

Kommissionsledamoten Maria Damanaki välkomnar Europaparlamentets omröstning: ”Att stoppa den slösaktiga vanan att kassera ätlig fisk är en av de centrala delarna i reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Europaparlamentets stöd till det förslag som kommissionen lade fram förra sommaren om förbud mot att kasta fisk överbord i Skagerrak är viktigt eftersom det hjälper oss att övertyga dem som fortfarande ifrågasätter det praktiskt möjliga med att införa ett sådant förbud inom en viss tid.”

Enligt förslaget ska EU och Norge samordna sina tekniska åtgärder och kontroller inom fisket för att garantera långsiktigt hållbara fiskbestånd. Det införs en skyldighet att landa samtliga fångster av vissa fiskarter – för att stoppa bruket att kasta fisk överbord. De nya åtgärderna kommer att gälla alla EU-medlemsstater med rätt att fiska i Skagerrak: Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna. Enligt kommissionen bör medlemsstaterna själva få välja hur de ska se till att förbudet efterlevs.

Europaparlamentets förhandlare kommer nu att diskutera förslaget med medlemsstaterna för att nå en överenskommelse. När den väl har antagits kan förbudet träda i kraft gradvis mellan 2014 och 2016.