Rybné hospodárstvo

Komisárka Maria Damanakiová víta podporu Európskeho parlamentu vo veci zákazu odhadzovania prebytočných úlovkov v prielive Skagerrak

Komisárka Maria Damanakiová víta podporu Európskeho parlamentu vo veci zákazu odhadzovania prebytočných úlovkov v prielive Skagerrak

Komisárka Maria Damanakiová víta podporu Európskeho parlamentu vo veci zákazu odhadzovania prebytočných úlovkov v prielive Skagerrak

19/04/2013

Európsky parlament v utorok hlasoval o prijatí zákazu odhadzovania prebytočných úlovkov 35 druhov rýb lovených v prielive Skagerrak (prieliv medzi Nórskom, Švédskom a Dánskom).

V rámci zákazu odhadzovania prebytočných úlovkov budú mať rybárske plavidlá povinnosť vyložiť na breh všetky ulovené ryby, aby sa tak zabránilo „odhadzovaniu“ – teda hádzaniu rýb späť do mora, väčšinou z dôvodu nevyhovujúceho druhu alebo veľkosti.

Komisárka Damanakiová hlasovanie Európskeho parlamentu uvítala: „Zastavenie nehospodárneho zvyku odhadzovania jedlých rýb je jedným z kľúčových prvkov reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ. Podpora, ktorú Európsky parlament preukazuje návrhu predloženému Komisiou minulé leto, ktorý sa týka zákazu odhadzovania úlovkov v prielive Skagerrak, je dôležitá, pretože nám pomáha presvedčiť tých, ktorí stále spochybňujú realizovateľnosť zákazu odhadzovania úlovkov v presne určenom časovom rámci.“

Podľa návrhu EÚ a Nórsko zharmonizujú technické a kontrolné opatrenia v oblasti rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť populácií rýb. V návrhu bude zahrnutá povinnosť vyložiť všetky úlovky určitého druhu rýb na breh s cieľom zastaviť odhadzovanie. Nové opatrenia sa budú uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré majú právo rybolovu v prielive Skagerrak: vo Švédsku, v Dánsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku. Komisia sa domnieva, že členské štáty by mali mať flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob sledovania dodržiavania zákazu odhadzovania úlovkov.

Vyjednávači Európskeho parlamentu teraz návrh prerokujú s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť dohodu. Zákaz po prijatí postupne nadobudne účinnosť v období medzi rokmi 2014 a 2016.