Rybołówstwo

Komisarz Maria Damanaki popiera stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu odrzutów w cieśninie Skaggerak

Komisarz Maria Damanaki popiera stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu odrzutów w cieśninie Skaggerak

Komisarz Maria Damanaki popiera stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu odrzutów w cieśninie Skaggerak

19/04/2013

We wtorek Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem zakazu odrzucania przypadkowych połowów 35 gatunków poławianych w Skagerrak (cieśninie między Norwegią, Szwecją a Danią).

Zgodnie z zakazem odrzutów statki rybackie byłyby zobowiązane do wyładunku wszystkich złowionych ryb w celu uniknięcia odrzutów – praktyki polegającej na wrzucaniu złowionych ryb z powrotem do morza, zwykle ze względu na ich niewłaściwy gatunek lub wielkość.

Komisarz Damanaki poparła stanowisko Parlamentu Europejskiego: „Zaprzestanie tej marnotrawnej praktyki odrzucania jadalnych ryb stanowi jeden z głównych filarów reformy wspólnej polityki rybołówstwa UE. Poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego dla wniosku przedłożonego ubiegłego lata przez Komisję w sprawie zakazu odrzutów w cieśninie Skaggerak ma duże znaczenie, ponieważ pomoże nam przekonać tych wszystkich, którzy nadal kwestionują wykonalność zakazu w ściśle określonych ramach czasowych”.

Zgodnie z wnioskiem zadaniem UE i Norwegii jest zharmonizowanie środków technicznych i kontrolnych względem połowów w celu zapewnienia długofalowej równowagi zasobów rybnych. Obejmie to zobowiązanie do wyładowywania wszelkich połowów określonych gatunków ryb – w celu zaprzestania praktyki odrzutów. Nowe środki będą miały zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE uprawnionych do prowadzenia połowów w cieśninie Skagerrak, tj.: Szwecji, Danii, Niemiec, Belgii i Holandii. Komisja jest zdania, że państwa członkowskie powinny mieć swobodę co do wyboru sposobu monitorowania zgodności z zakazem odrzutów.

Negocjatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego podejmą teraz dyskusję z państwami członkowskimi w sprawie wniosku w celu uzyskania porozumienia. Po przyjęciu zakazu będzie on stopniowo obowiązywał między rokiem 2014 a 2016.