Visserij

Commissaris Maria Damanaki is verheugd dat het Europees Parlement vóór een teruggooiverbod in het Skagerrak stemt

Commissaris Maria Damanaki is verheugd dat het Europees Parlement vóór een teruggooiverbod in het Skagerrak stemt

Commissaris Maria Damanaki is verheugd dat het Europees Parlement vóór een teruggooiverbod in het Skagerrak stemt

19/04/2013

Het Europees Parlement stemde dinsdag vóór een verbod op het teruggooien van 35 soorten ongewenste vis die in het Skagerrak (de zeestraat tussen Noorwegen, Zweden en Denemarken) worden gevangen.

Onder het teruggooiverbod zouden vissersschepen verplicht worden alle gevangen vis aan land te brengen. Dit zou een einde moeten brengen aan 'teruggooi' - het feit dat vissen terug in zee worden gegooid, normaal gezien omdat ze niet van het gewenste soort zijn of niet de gewenste grootte hebben.

Commissaris Damanaki was bijzonder blij met de stemming van het Europees Parlement: "Een einde maken aan de verspillende praktijk om perfect eetbare vis terug te gooien is een van de hoofdelementen van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU. Het feit dat het Europees Parlement zijn steun verleent aan het voorstel dat de Commissie afgelopen zomer indiende voor een teruggooiverbod in het Skagerrak is buitengewoon belangrijk want het helpt ons diegenen te overtuigen die nog twijfelen over de haalbaarheid van een teruggooiverbod binnen een gegeven termijn.”

Volgens het voorstel moeten de EU en Noorwegen de technische en controlemaatregelen voor hun visserij harmoniseren teneinde op de lange termijn duurzaamheid van de visbestanden te bewerkstelligen. Het omvat een verplichting om alle vangsten van bepaalde vissoorten aan land te brengen – met het doel een einde te maken aan de heersende teruggooipraktijken. De nieuwe maatregelen zullen gelden voor alle EU-lidstaten met visserijrechten in het Skagerrak: Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Nederland. De Commissie is evenwel van mening dat de lidstaten over een zekere flexibiliteit moeten beschikken over hoe zij op de naleving van het teruggooiverbod willen toezien.

De onderhandelaars van het Europees Parlement zullen het voorstel nu met de lidstaten gaan bespreken om samen tot overeenstemming te komen. Wanneer het verbod eenmaal is aangenomen, zou het geleidelijk in werking moeten treden tussen 2014 en 2016.