Žuvininkystė

Komisarė Maria Damanaki sveikina Europos Parlamentą, pritarusį draudimui išmesti priegaudą į jūrą Skagerako sąsiauryje

Komisarė Maria Damanaki sveikina Europos Parlamentą, pritarusį draudimui išmesti priegaudą į jūrą Skagerako sąsiauryje

Komisarė Maria Damanaki sveikina Europos Parlamentą, pritarusį draudimui išmesti priegaudą į jūrą Skagerako sąsiauryje

19/04/2013

Vadovaudamiesi priegaudos išmetimo į jūrą draudimu, žvejybos laivai privalėtų iškrauti visas sugautas žuvis, kad būtų sustabdytas „išmetimas“, kai sugautos žuvys išmetamos atgal į jūrą dažniausiai dėl to, kad jos yra nepageidaujamos rūšies ar dydžio.

Komisarė Maria Damanaki pasidžiaugė Europos Parlamento balsavimo rezultatais: „Vienas iš svarbiausių ES Bendrosios žuvininkystės politikos reformos uždavinių – sustabdyti švaistymą, kai išmetamos valgomos žuvys. Europos Parlamento pritarimas priegaudos išmetimo į jūrą Skagerako sąsiauryje draudimo pasiūlymui, kurį Komisija pateikė praėjusią vasarą, yra labai svarbus. Jis padeda mums įtikinti tuos, kurie vis dar abejoja dėl priegaudos išmetimo į jūrą draudimo ir tikslaus jo įgyvendinimo tvarkaraščio.“

Remdamosi šiuo pasiūlymu ES ir Norvegija turėtų suderinti žvejybos technines ir kontrolės priemones, kad būtų užtikrintas ilgalaikis žuvų išteklių tvarumas. Visos tam tikrų žuvų rūšių priegaudos iškrovimas taps privalomas, kad būtų nutrauktas priegaudos išmetimas į jūrą. Naujos priemonės bus taikomos visoms ES valstybėms narėms, kurios turi žvejybos teises Skagerako sąsiauryje: Švedijai, Danijai, Vokietijai, Belgijai ir Nyderlandams. Komisija mano, kad prižiūrėdamos, kaip laikomasi išmetimo į jūrą draudimo, valstybės narės turėtų veikti lanksčiai.

Norėdami susitarti, Europos Parlamento derybininkai diskutuos su valstybėmis narėmis. Patvirtinus draudimą, jis įsigaliotų palaipsniui nuo 2014 iki 2016 m.