Kalastus

Komission jäsen Maria Damanaki on tyytyväinen Euroopan parlamentin tukeen Skagerrakin alueen poisheittämiskiellolle

Komission jäsen Maria Damanaki on tyytyväinen Euroopan parlamentin tukeen Skagerrakin alueen poisheittämiskiellolle

Komission jäsen Maria Damanaki on tyytyväinen Euroopan parlamentin tukeen Skagerrakin alueen poisheittämiskiellolle

19/04/2013

Tiistaina pidetyssä Euroopan parlamentin äänestyksessä hyväksyttiin ehdotus ei-toivottujen kalojen poisheittämiskiellon täytäntöön panemisesta Skagerrakin vesialueella, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä salmessa. Kielto koskee 35:tä kalalajia.

Poisheittämiskiellon voimaantulon jälkeen aluksilla on velvollisuus purkaa maihin kaikki näiden lajien saaliit. Tavoitteena on lopettaa sivusaaliiden poisheittäminen eli ei-toivottujen tai alamittaisten kalojen heittäminen takaisin mereen.

Maria Damanaki on tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestykseen: ”Yksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen keskeisistä tavoitteista on lopettaa ravinnoksi kelpaavan kalan poisheittäminen, joka on turhaa luonnonvarojen tuhlausta. Komission viimekesäiselle ehdotukselle poisheittämiskiellon asettamisesta Skagerrakin alueella oli tärkeä saada Euroopan parlamentin tuki, sillä se auttaa meitä saamaan puolellemme ne, jotka yhä epäilevät mahdollisuuksia toteuttaa kieltoa tietyssä määräajassa.”

Ehdotuksen mukaan EU ja Norja yhdenmukaistavat kalastusta koskevat tekniset ja valvontatoimenpiteet kalakantojen kestävyyden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Ehdotukseen sisältyy velvoite purkaa maihin kaikki ehdotukseen sisältyvien lajien saaliit, jotta kalojen poisheittäminen saadaan loppumaan. Uudet säännöt koskevat kaikkia EU:n jäsenvaltioita, joilla on lupa kalastaa Skagerrakissa: Ruotsia, Tanskaa, Saksaa, Belgiaa ja Alankomaita. Komission mukaan kunkin jäsenvaltion olisi saatava päättää mahdollisimman vapaasti, kuinka poisheittämiskiellon noudattamista valvotaan.

Euroopan parlamentin neuvottelijat pyrkivät parhaillaan jäsenvaltioiden kanssa yksimielisyyteen ehdotuksesta. Kun se on hyväksytty, kielto saatetaan voimaan asteittain vuosien 2014–2016 aikana.