Kalandus

Volinik Maria Damanaki väljendab heameelt, et Euroopa Parlament toetas saagi vette tagasi laskmise keelustamist Skagerrakis

Volinik Maria Damanaki väljendab heameelt, et Euroopa Parlament toetas saagi vette tagasi laskmise keelustamist Skagerrakis

Volinik Maria Damanaki väljendab heameelt, et Euroopa Parlament toetas saagi vette tagasi laskmise keelustamist Skagerrakis

19/04/2013

Euroopa Parlamendis teisipäeval toimunud hääletusel otsustati keelustada 35 liigi puhul Skagerrakis (Norra, Rootsi ja Taani vaheline väin) püütud soovimatute kalade vette tagasi laskmine.

Keelu kohaselt on kõik kalalaevad kohustatud lossima kogu püütud saagi, et lõppeks kalade vette tagasi laskmine, mille põhjuseks on tavaliselt kalade sobimatu liik või alamõõdulisus.

Volinik Damanaki tundis Euroopa Parlamendi hääletustulemuste üle rõõmu: „Söödava kala raiskava tagasiheitmise peatamine on ELi ühise kalanduspoliitika reformi üks põhielemente. Euroopa Parlamendi toetus komisjoni eelmisel suvel tehtud ettepanekule peatada Skagerrakis kala vette tagasilaskmine on väga oluline, sest see aitab meil veenda neid, kes veel kahtlevad keelu teostatavuses kindla ajakava järgi.

Ettepaneku kohaselt peaksid EL ja Norra ühtlustama oma tehnilised ja kontrollimeetmed, et tagada kalavarude pikaajaline jätkusuutlikkus. See hõlmab kohustust lossida kõik teatud kalaliikide saagid, et peatada kala vette tagasi laskmine. Uued meetmed hakkavad kehtima kõigile ELi liikmesriikidele, kellel on Skagerrakis kalastusõigused: Rootsi, Taani, Saksamaa, Belgia ja Holland. Komisjon usub, et liikmesriikidele peaks tagama paindlikkuse, kuidas keelust kinnipidamist kontrollida.

Euroopa Parlamendi läbirääkijad arutavad nüüd ettepanekut liikmesriikidega ja püüavad jõuda kokkuleppele. Kui keeld vastu võetakse, jõustub see järk-järgult ajavahemikus 2014–2016.