Fiskeri

Kommissær Maria Damanaki er glad for støtten fra Europa-Parlamentet, når det handler om at forbyde udsmidning i Skagerrak

Kommissær Maria Damanaki er glad for støtten fra Europa-Parlamentet, når det handler om at forbyde udsmidning i Skagerrak

Kommissær Maria Damanaki er glad for støtten fra Europa-Parlamentet, når det handler om at forbyde udsmidning i Skagerrak

19/04/2013

Europa-Parlamentet stemte tirsdag om at indføre et forbud mod udsmidning af uønskede fisk, der omfatter 35 arter, der fanges i Skagerrak (strædet der løber mellem Norge, Sverige og Danmark).

I henhold til udsmidningsforbuddet skal fiskerfartøjer lande alle fangede fisk for at standse ”udsmidninger” - det forhold, at fisk smides tilbage i havet, sædvanligvis fordi de er en uønsket art eller har en uønsket størrelse.

Kommissær Damanaki er glad for Europa-Parlamentets afgørelse: »At standse den uøkonomiske håndtering med at udsmide fisk, der kan spises, er et af de centrale elementer i reformen af EU’s fælles fiskeripolitik. Den støtte, som Europa-Parlamentet giver det forslag, som Kommissionen fremlagde sidste sommer om et udsmidningsforbud i Skagerrak, er vigtigt, idet det hjælper os med at overbevise dem, der stadig stiller spørgsmålstegn ved gennemførligheden af et udsmidningsforbud inden for en nøjagtig tidsramme.«

Ifølge forslaget skal EU og Norge harmonisere tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger inden for fiskeriområdet med henblik på at sikre en langsigtet bæredygtighed af fiskebestande. Det omfatter en forpligtelse til at lande alle fangster af visse fiskearter – for at standse den eksisterende udsmidspraksis. De nye foranstaltninger vil gælde for alle EU-medlemsstater, der har fiskerirettigheder i Skagerrak: Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien og Holland. Kommissionen mener, at medlemsstaterne bør gives fleksibilitet i forhold til, hvordan de overvåger overholdelse af udsmidningsforbuddet.

Europa-Parlamentets forhandlere vil nu drøfte forslaget med medlemsstaterne med henblik på at nå frem til en aftale. Når forbuddet er vedtaget, træder det gradvist i kraft mellem 2014 og 2016.