Rybolov

Komisařka Maria Damanakiová vítá, že Evropský parlament podporuje zákaz výmětů ve skagerrackém průlivu

Komisařka Maria Damanakiová vítá, že Evropský parlament podporuje zákaz výmětů ve skagerrackém průlivu

Komisařka Maria Damanakiová vítá, že Evropský parlament podporuje zákaz výmětů ve skagerrackém průlivu

19/04/2013

V úterý odhlasoval Evropský parlament přijetí zákazu výmětů 35 druhů nežádoucích ryb ulovených ve skagerrackém průlivu (průlivu oddělujícím Norsko, Švédsko a Dánsko).

Zákaz výmětů přinese rybolovným plavidlům povinnost vykládat veškeré ulovené druhy ryb, čímž zabrání tzv. výmětům – zvyklosti házet ulovené ryby zpět o moře obvykle kvůli tomu, že jsou nežádoucího druhu nebo velikosti.

Komisařka Damanakiová toto rozhodnutí Evropského parlamentu uvítala. „Jedním z klíčových prvků reformy společné rybářské politiky EU je zastavit takovéto plýtvání rybami, které lze zkonzumovat. Podpora vyjádřená Evropským parlamentem pro tento návrh zákazu výmětů ve skagerrackém průlivu, jejž Komise předložila loni v létě, má velký význam, neboť pomůže přesvědčit ty, kteří o proveditelnosti tohoto zákazu v přesně daném časovém harmonogramu dosud pochybují.”

Návrh stanoví, že EU a Norsko mají uvést do souladu technická a kontrolní opatření v oblasti rybolovu, a zajistit tak dlouhodobě udržitelné stavy rybích populací. Zahrnuje rovněž povinnost vyložit veškerý úlovek určitých druhů ryb aby se zabránilo obvyklým výmětům. Tato nová opatření se týkají všech členských států EU disponujících rybolovnými právy ve skagerrackém průlivu: Švédska, Dánska, Německa, Belgie a Nizozemska. Komise je přesvědčena, že by členské státy měly mít při sledování dodržování zákazu výmětů určitou míru volnosti.

Vyjednavači Evropského parlamentu budou nyní návrh ve snaze dosáhnout dohody projednávat s členskými státy. Po přijetí by tento zákaz měl začít postupně platit mezi lety 2014 a 2016.