Рибарство

Комисар Мария Даманаки приветства подкрепата на Европейския парламент за забрана на изхвърлянето на риба в Скагерак

Комисар Мария Даманаки приветства подкрепата на Европейския парламент за забрана на изхвърлянето на риба в Скагерак

Комисар Мария Даманаки приветства подкрепата на Европейския парламент за забрана на изхвърлянето на риба в Скагерак

19/04/2013

Европейският парламент гласува във вторник да се приеме забрана за изхвърляне на нежелана риба от 35 вида, които се ловят в Скагерак (протокът между Норвегия, Швеция и Дания).

Съгласно забраната за изхвърляне, риболовните кораби ще бъдат задължени да разтоварват целия улов, за да се спре „изхвърлянето“ - практиката на хвърляне на риба обратно в морето, тъй като обикновено тя е от нежелани видове или размери.

Комисар Даманаки приветства гласуването на Европейския парламент: „Спирането на разточителната практика на изхвърлянето на риба, годна за консумация, е един от ключовите елементи на реформата на Общата политика в областта на рибарството. Подкрепата, която Европейският парламент дава на предложението, представено от Комисията миналото лято относно забрана за изхвърляне в Скагерак, е важна, тъй като ни помага да убедим тези, които все още поставят под въпрос приложимостта на забраната за изхвърляне в точно определен период от време.“

Съгласно предложението, ЕС и Норвегия следва да хармонизират риболовните, технически и контролни мерки за гарантиране на дългосрочната устойчивост на рибните запаси. Това ще включва задължението за разтоварване на целия улов на определени видове риба – за да се прекрати практиката на изхвърляне. Новите мерки ще се прилагат към всички държави-членки на Европейския съюз, които притежават права за риболов в Скагерак: Швеция, Дания, Германия, Белгия и Нидерландия. Комисията счита, че на държавите-членки следва да се предостави гъвкавост относно начина, по който те ще следят за спазването на забраната за изхвърляне.

Преговарящите в Европейския парламент ще обсъдят предложението с държавите-членки, с цел постигане на споразумение. След като бъде приета, забраната ще влиза в сила поетапно в периода между 2014 и 2016 г.