Organizarea piețelor

Organizarea piețelor

Organizarea piețelor

Organizarea piețelor

Organizarea comună a piețelor, politica UE de gestionare a pieței în sectorul produselor din pescuit și din acvacultură, constituie unul dintre pilonii politicii comune în domeniul pescuitului.

Organizarea comună a piețelor consolidează rolul actorilor pe teren. Producătorii asigură exploatarea durabilă a resurselor naturale și dispun de instrumentele care le permit să își comercializeze mai bine produsele. Consumatorii primesc informații mai multe și de mai bună calitate cu privire la produsele vândute pe piața UE, care trebuie să respecte aceleași norme indiferent de unde provin. Mulțumită instrumentelor dedicate, modul în care funcționează piața UE este acum mai ușor de înțeles.

Organizarea comună a piețelor a parcurs un drum lung de la crearea ei și până în prezent. Se poate spune că ea este astăzi un instrument flexibil, care garantează durabilitatea mediului și viabilitatea economică a pieței produselor din pescuit și din acvacultură. Cele 5 domenii principale acoperite de sistem sunt:

Organizarea sectorului Organizațiile de producători joacă un rol esențial în acest domeniu. Prin planuri de producție și de comercializare, acestea pun în practică politica europeană comună în domeniul pescuitului.

Standardele comune de comercializare definesc caracteristicile armonizate ale anumitor produse din pescuit vândute în UE, indiferent de proveniența acestora. Ele se aplică în conformitate cu măsurile de conservare și contribuie la garantarea unei piețe interne transparente, care furnizează produse de foarte bună calitate.

Normele privind informarea consumatorului stabilesc informațiile care trebuie furnizate consumatorilor sau colectivităților care cumpără produse din pescuit sau din acvacultură. Acestea le permit consumatorilor să aleagă ce cumpără în cunoștință de cauză.

Normele în materie de concurență Organizarea comună a piețelor se supune normelor în materie de concurență. Dat fiind caracterul său specific, beneficiază de unele excepții de la aplicarea acestor norme, cu scopul facilitării punerii în aplicare a politicii și realizării obiectivelor UE;

Cunoașterea pieței Comisia a creat Observatorul pieței europene de produse din pescuit și din acvacultură, menit să consolideze eficacitatea și transparența.

Instrumente durabile pentru cea mai mare piață de produse din pește din lume

UE: Instrumente durabile pentru cea mai mare piață de produse din pescuit din lume

Întrebări și răspunsuri

Cum se aplică Regulamentul (UE) 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (OCP)

Documente oficiale

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 din 17 decembrie 2013 în ceea ce privește planurile de producție și de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1420/2013 din 17 decembrie 2013 de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

RECOMANDAREA COMISIEI din 3 martie 2014 privind instituirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură