Organizzazzjoni tas-swieq

Organizzazzjoni tas-swieq

Organizzazzjoni tas-swieq

Organizzazzjoni tas-swieq

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, il-politika tal-UE għall-ġestjoni tas-suq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, hi wieħed mill-pilastri prinċipali tal-Politika Komuni tas-Sajd.

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq issaħħaħ ir-rwol tal-atturi fuq fl-art: il-produtturi huma responsabbli biex jiżguraw l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi naturali u huma mgħammra bi strument biex jikkummerċjalizzaw aħjar il-prodotti tagħhom. Il-konsumaturi jirċievu aktar informazzjoni li tkun ta' kwalità aħjar dwar il-prodotti mibjugħa fuq is-suq tal-UE li, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, iridu jkunu konformi mal-istess regoli. B'riżultat ta' dawn l-għodod iddedikati, issa huwa possibbli li jkollna fehim aħjar ta' kif jaħdem is-suq tal-UE.

Illum, l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq imxiet 'il quddiem sew minn meta bdiet u hi strument flessibbli li jiżgura s-sostenibbiltà ambjentali u l-viabbiltà ekonomika tas-suq għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura. Il-ħames oqsma ewlenin koperti minn din l-iskema huma:

Organizzazzjoni tas-Settur L-organizzazzjonijiet tal-produtturi huma parteċipanti ewlenin fis-settur. Permezz tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni tagħhom, huma jwasslu l-politika Komuni tas-Sajd tal-UE.

Standards ta' kummerċjalizzazzjoni L-istandards komuni ta' kummerċjalizzazzjoni jistabbilixxu karatteristiċi uniformi għall-prodotti tas-sajd mibjugħa fl-UE, irrispettivament mill-oriġini tagħhom. Huma applikati skont il-miżuri ta' konservazzjoni u jgħinu fl-iżgurar ta' suq intern trasparenti li jforni prodotti ta' kwalità għolja.

Informazzjoni tal-konsumatur Ir-regoli dwar l-informazzjoni tal-konsumatur jistabbilixxu liema informazzjoni għandha tingħata lill-konsumatur jew fornitur tal-massa li jixtri prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura. Dawn jippermettu lill-konsumaturi jwettqu għażliet ta' xiri infurmati.

Regoli tal-kompetizzjoni L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq hi suġġetta għar-regoli tal-kompetizzjoni. Minħabba l-ispeċifiċitajiet ta' din l-iskema, jeżistu eċċezzjonijiet għall-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli biex jiżguraw il-funzjonament tal-politika u l-kisba tal-għanijiet tal-UE.

Intelliġenza tas-suq Il-Kummissjoni waqqfet l-Osservatorju Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u tal-Akkwakultura biex jikkontribwixxi għat-trasparenza u l-effiċjenza fis-suq.

Għodod sostenibbli għall-ikbar suq tal-frott tal-baħar fid-dinja.

UE: Għodod sostenibbli għall-Ikbar Suq tal-Frott tal-Baħar fid-Dinja.

Mistoqsijiet u tweġibiet

Kif tapplika r-Regolament (UE) 1379/2013 dwar l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq fil-Prodotti tas-Sajd u tal-Akkwakultura (OKS)

Dokumenti uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1418/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1419/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, l-estensjoni tar-regoli tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u l-pubblikazzjoni ta’ prezzijiet skattaturi kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1420/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 347/96, (KE) Nru 1924/2000, (KE) Nru 1925/2000, (KE) Nru 2508/2000, (KE) Nru 2509/2000, (KE) Nru 2813/2000, (KE) Nru 2814/2000, (KE) Nru 150/2001, (KE) Nru 939/2001, (KE) Nru 1813/2001, (KE) Nru 2065/2001, (KE) Nru 2183/2001, (KE) Nru 2318/2001, (KE) Nru 2493/2001, (KE) Nru 2306/2002, (KE) Nru 802/2006, (KE) Nru 2003/2006, (KE) Nru 696/2008 u (KE) Nru 248/2009 wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI tat-3 ta’ Marzu 2014 dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' Pjanijiet ta’ Produzzjoni u Kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura