Halászat

Közös piacszervezés

Közös piacszervezés

Közös piacszervezés

A közös piacszervezés, vagyis a halászati és akvakultúra-termékek piacának szabályozására szolgáló uniós szakpolitika a közös halászati politika egyik alappillére.

A közös piacszervezés a közvetlen ágazati szereplők gyakorlati tevékenységének támogatását szolgálja: a termelőknek segít biztosítani a természeti erőforrások fenntartható kiaknázását, és számos eszközzel támogatja termékeik hatékonyabb forgalmazását. A fogyasztók alaposabb és pontosabb tájékoztatást kapnak az EU piacán értékesített termékekről, melyekre – származási helyüktől függetlenül – egységes előírások vonatkoznak. Az erre szolgáló eszközöknek köszönhetően ma már világosabban átlátható az uniós piac működése.

A közös piacszervezés a kezdetekhez képest nagy fejlődési utat járt be, és olyan rugalmas eszközzé vált, amely biztosítja a halászati és akvakultúra-termékek piacának környezeti fenntarthatóságát és gazdasági életképességét. A rendszer öt fő területre terjed ki. Ezek a következők:

Az ágazat szervezése: Ebben a tevékenységben a termelői szervezetek játszanak kulcsszerepet. E szervezetek termelési és értékesítési tervei ültetik át a gyakorlatba az EU közös halászati politikáját.

Forgalmazási előírások: A közös forgalmazási előírások értelmében az Európai Unióban értékesített halászati termékeknek – származási helyüktől függetlenül – meg kell felelniük bizonyos egységes előírásoknak. A forgalmazási előírások összhangban állnak az állományvédelmi intézkedésekkel, egyúttal pedig gondoskodnak arról, hogy a belső piac átláthatóan működjön, és kiváló minőségű termékekkel lássa el a fogyasztókat.

A fogyasztók tájékoztatása: A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok előírják, milyen információkat kell feltüntetni a fogyasztónak vagy a vendéglátó, illetve közétkeztető egységnek értékesített halászati és akvakultúra-termékeken. Ezek az információk megteremtik annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozzon.

Versenyszabályok: A közös piacszervezés az uniós versenyszabályozás hatálya alá tartozik. Sajátosságaiból adódóan ugyanakkor a közös piacszervezés esetében előfordulnak kivételek a szabályok alkalmazása alól annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szakpolitika eredményes megvalósítását és az uniós célkitűzések teljesítését.

Piaci információ: A Bizottság a piac átlátható és hatékony működésének elősegítésére létrehozta a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontját.

A tengeri eredetű élelmiszerek legnagyobb piacának fenntarthatósági eszközei

EU: A tengeri eredetű élelmiszerek legnagyobb piacának fenntarthatósági eszközei

Kérdések és válaszok

Mit jelent a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU rendelet alkalmazása a gyakorlatban?

Hivatalos dokumentumok

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2013. december 17-i 1418/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről

A Bizottság 2013. december 17-i 1419/2013/EU végrehajtási rendelete a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről

A Bizottság 2013. december 17-i 1420/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását követően a 347/96/EK, az 1924/2000/EK, az 1925/2000/EK, a 2508/2000/EK, a 2509/2000/EK, a 2813/2000/EK, a 2814/2000/EK, a 150/2001/EK, a 939/2001/EK, az 1813/2001/EK, a 2065/2001/EK, a 2183/2001/EK, a 2318/2001/EK, a 2493/2001/EK, a 2306/2002/EK, a 802/2006/EK, a 2003/2006/EK, a 696/2008/EK és a 248/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 2014. március 3-i AJÁNLÁSA a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról

-