Fiskeri

Markedsordningen

Markedsordningen

Markedsordningen

Den fælles markedsordning - EU's politik for forvaltning af fiskevarer og akvakulturprodukter - er et af de bærende element i den fælles fiskeripolitik.

Den fælles markedsordning styrker de forskellige aktørers rolle: Producenterne har ansvaret for at sikre bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og er udstyret med instrumenter til at markedsføre deres produkter bedre. Forbrugerne får mere og bedre information om de produkter, der sælges på det europæiske marked, som uanset deres oprindelse skal overholde de samme regler. Takket være dedikerede værktøjer er det nu muligt at få en bedre forståelse af, hvordan det europæiske marked fungerer.

Den fælles markedsordning er i dag nået langt i forhold til dér, hvor den startede, og er et fleksibelt instrument, som sikrer miljømæssig bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og fiskeriprodukter. De fem hovedområder, der er omfattet af ordningen, er:

Sektorens opbygning Producentorganisationerne er sektorens vigtigste aktører. De gennemfører EU's fælles fiskeripolitik gennem deres produktions- og markedsføringsplaner.

Handelsnormer De fælles handelsnormer fastlægger en række kendetegn for ensartetheden af fiskevarer, der sælges i EU, uanset deres herkomst. De anvendes i overensstemmelse med bevaringsforanstaltninger og hjælper med at sikre et åbent indre marked med produkter af høj kvalitet.

Forbrugerinformation Regler om forbrugerinformation fastsætter, hvilke oplysninger der skal gives til forbrugere og storkøkkener, som køber fiskevarer og akvakulturprodukter. Det giver forbrugerne mulighed for at træffe informere valg, når de handler ind.

Konkurrenceregler Den fælles markedsordning er underlagt konkurrencereglerne. På grund af ordningens særlige karakter findes der undtagelser for anvendelsen af disse regler for at sikre, at politikken kan fungere, og at EU's mål kan nås.

Markedsinformation Kommissionen har oprettet Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter for at bidrage til åbenhed og effektivitet på markedet.

Bæredygtige værktøjer til verdens største marked for fisk og skaldyr

EU: Bæredygtige værktøjer til verdens største marked for fisk og skaldyr

Spørgsmål og svar

Sådan anvendes forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

Officielle dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1420/2013 af 17. december 2013 om ophævelse af forordning (EF) nr. 347/96, (EF) nr. 1924/2000, (EF) nr. 1925/2000, (EF) nr. 2508/2000, (EF) nr. 2509/2000, (EF) nr. 2813/2000, (EF) nr. 2814/2000, (EF) nr. 150/2001, (EF) nr. 939/2001, (EF) nr. 1813/2001, (EF) nr. 2065/2001, (EF) nr. 2183/2001, (EF) nr. 2318/2001, (EF) nr. 2493/2001, (EF) nr. 2306/2002, (EF) nr. 802/2006, (EF) nr. 2003/2006, (EF) nr. 696/2008 og (EF) nr. 248/2009 efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.