Organizarea sectorului

Organizarea sectorului

Organizarea sectorului

Organizarea sectorului

Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură recunoaște ca organizații profesionale următoarele entități: organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale.

Organizațiile de producători sunt organisme recunoscute oficial, create de producătorii din domeniul pescuitului și al acvaculturii. Ele se ocupă cu gestionarea cotidiană a activităților de pescuit și joacă un rol esențial în aplicarea politicii comune în domeniul pescuitului și a organizării comune a piețelor, întrucât:

  • le oferă producătorilor consiliere cu privire la practicile durabile în materie de pescuit și de acvacultură, în special gestionând colectiv activitățile membrilor lor;
  • îi ajută să coreleze oferta cu cererea de produse și
  • îi sprijină în crearea de valoare adăugată.

În Uniunea Europeană există astăzi peste 200 de organizații de producători. Pentru a atinge obiectivele organizării comune a piețelor, acestea pot lua măsuri pentru a canaliza oferta și comercializarea produselor membrilor lor și pentru a-i promova cu ajutorul sistemelor de certificare, al etichetelor de calitate, al indicațiilor geografice, etc. De asemenea, pot încuraja formarea profesională, utilizarea TIC și pot ajuta la reducerea impactului activităților de pescuit sau acvacultură ale membrilor săi asupra mediului.

LISTA ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE ÎN SECTORUL PISCICOL ŞI AL ACVACULTURII

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Hartă: Organizații de producători (faceți clic pe hartă pentru a deschide Atlasul european al mărilor)

Organizații de producători

Asociațiile organizațiilor de producători, care pot fi la rândul lor aprobate de către autoritățile naționale, își asumă atât rolul de organizații de producători, cât și pe cel de coordonator al activităților organizațiilor membre.

Organizațiile formate din diferite grupuri de interese din sectorul pescuitului și al acvaculturii - cunoscute sub denumirea de „organizații interprofesionale” - reunesc producători, operatori din sectorul procesării și comercianți, având ca scop elaborarea unor măsuri de care să beneficieze întregul sector. Scopul lor este de a ameliora coordonarea activităților de comercializare și de a elabora măsuri de interes pentru întregul sector.

Dată fiind natura comună a resurselor marine, aceste organizații profesionale pot fi înființate și la nivel transnațional, pentru a coordona producția și comercializarea anumitor specii în mai multe țări ale UE.

Instrumente și ajutor financiar

Pentru a sprijini aceste organizații profesionale, care joacă un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și ale organizării comune a piețelor, au fost create mai multe instrumente:

  • Crearea sau restructurarea organizațiilor profesionale:  Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) poate sprijini financiar măsurile de marketing care vizează crearea sau restructurarea organizaților de producători, a asociațiilor organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale.
  • Planuri de producție și de comercializare: organizațiile de producători și asociațiile organizațiilor de producători elaborează planuri de producție și de comercializare pentru a contribui la sustenabilitatea activităților de pescuit și de acvacultură. Aceste planuri novatoare permit gestionarea colectivă a activităților producătorilor și le permit organizațiilor să adopte măsuri adaptate obiectivelor lor.
    Pregătirea și punerea în aplicare a acestora sunt susținute de FEPAM, printr-o contribuție care poate ajunge la 3 % din valoarea anuală a produselor introduse pe piață de către organizația sau asociația de producători în cauză.
  • Mecanism de stocare: pentru a asigura o tranziție lină de la mecanismele de intervenție pe piață la punerea în aplicare efectivă a planurilor de producție și de comercializare, FEPAM ajută organizațiile de producători să își stocheze produsele când cererea este prea mică. Mecanismul este declanșat în funcție de un sistem de fixare a prețurilor de către autoritățile naționale, în consultare cu organizațiile de producători. După stocare, produsele sunt reintroduse pe piață pentru consumul uman.
    Ajutorul FEPAM în favoarea mecanismului va lua sfârșit la 31 decembrie 2018, când planificarea activităților va fi pe deplin implementată prin planuri de producție și de comercializare.

Documente conexe

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind planurile de producție și de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

Recomandarea Comisiei din 3 martie 2014 privind instituirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.