Sajd

L-organizzazzjoni tas-settur

L-organizzazzjoni tas-settur

L-organizzazzjoni tas-settur

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura tirrikonoxxi bħala organizzazzjonijiet professjonali l-entitajiet li ġejjin: l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi huma korpi uffiċjalment rikonoxxuti mwaqqfa mill-produtturi tas-sajd u tal-akkwakultura. Huma responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tas-sajd u għandhom rwol essenzjali fit-tħaddim tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq peress li huma:

  • jiggwidaw lill-produtturi lejn sajd u akkwakultura sostenibbli, b’mod partikolari billi b’mod kollettiv jimmaniġjaw l-attivitajiet tal-membri tagħhom
  • jgħinuhom iqabblu l-provvisti mad-domanda tas-suq, u
  • jappoġġjawhom fil-ħolqien tal-valur miżjud.

Illum, fl-Unjoni Ewropea jeżistu aktar minn 200 organizzazzjoni tal-produtturi. Biex jiksbu l-għanijiet tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, huma jistgħu jieħdu miżuri biex jiddirezzjonaw il-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-membri tagħhom u jippromwovuhom permezz ta' skemi ta' ċertifikazzjoni, siġilli tal-kwalità, deżinjazzjonijiet ġeografiċi u azzjonijiet simili. Jistgħu jippromwovu wkoll it-taħriġ vokazzjonali, l-użu tal-ICTs u jaħdmu sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura tal-membri tagħhom.

LISTA TA' L-ORGANIZZAZZJONIJIET TA' PRODUTTURI RIKONOXXUTI FIS-SETTUR TAS-SAJD U L-AKKWAKULTURA

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Mappa: Organizzazzjonijiet tal-produtturi (ikklikkja l-mappa biex tiftaħ l-Atlas Ewropew tal-Ibħra)

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

L-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu wkoll jiġu approvati mill-awtoritajiet nazzjonali. Dawn għandhom għan doppju: huma għandhom l-istess rwol bħall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u jikkoordinaw ukoll l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet membri tagħhom.

L-organizzazzjonijiet ta' gruppi ta' interess differenti fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura - magħrufa bħala "organizzazzjonijiet interprofessjonali" - jiġbru flimkien produtturi, proċessuri u kummerċjanti tas-sajd biex jimplimentaw miżuri li jibbenefikaw lis-settur kollu fit-totalità tiegħu. L-għan tagħhom huwa li titjieb il-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u biex jiżviluppaw miżuri ta’ interess għas-settur kollu.

Peress li r-riżorsi tal-baħar għandhom in-natura ta' riżorsi kondiviżi, dawn l-organizzazzjonijiet professjonali jistgħu jiġu stabbiliti wkoll fuq livell transnazzjonali biex jikkoordinaw il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti speċijiet f’diversi pajjiżi tal-UE.

L-għodod u l-appoġġ finanzjarju

Fid-dawl tar-rwol essenzjali li dawn l-organizzazzjonijiet professjonali għandhom fil-kisba tal-Politika Komuni tas-Sajd u tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, ġew stabbiliti għadd ta’ għodod bħala appoġġ:

  • Il-ħolqien jew ir-ristrutturar tal-organizzazzjonijiet professjonali:  Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) jista' jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-miżuri ta' kummerċjalizzazzjoni li għandhom l-għan li joħolqu jew jirristrutturaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali.
  • Il-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni: Sabiex jikkontribwixxu għas-sostenibilità tal-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jfasslu pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni. Dawn il-pjanijiet jikkostitwixxu strument innovattiv li jippermetti l-ġestjoni kollettiva tal-attivitajiet tal-produtturi u permezz tiegħu l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jistabbilixxu miżuri apposta sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħhom.
    It-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni hija appoġġjata mill-FEMS, permezz ta’ kontribuzzjoni li tista’ tammonta sa 3% tal-valur annwali tal-prodotti mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni jew mill-assoċjazzjoni tal-produtturi.
  • Il-mekkaniżmu ta' ħżin: Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel mill-mekkaniżmi ta’ intervent fis-suq għall-implimentazzjoni sħiħa tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni, il-FEMS jipprovdi appoġġ lill-organizzazzjoni tal-produtturi tas-sajd biex jaħżnu l-prodotti tagħhom meta d-domanda tas-suq tkun baxxa wisq. Il-mekkaniżmu jsir attiv minn sistema ta’ prezzijiet determinata mill-awtoritajiet nazzjonali b’konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Wara l-ħżin, il-prodotti jintbagħtu lura lejn is-suq għall-konsum uman.
    L-appoġġ tal-FEMS għal dan il-mekkaniżmu se jintemm sal-31 ta’ Diċembru 2018, meta l-ippjanar tal-attivitajiet se jkun kompletament implimentat permezz tal-pjanijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni.

Dokumenti relatati

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1418/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1419/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, l-estensjoni tar-regoli tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u l-pubblikazzjoni ta’ prezzijiet skattaturi kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2014 dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Produzzjoni u Kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura