Az ágazat szervezése

Az ágazat szervezése

Az ágazat szervezése

Az ágazat szervezése

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a következő társulások számítanak elismert szakmai szervezeteknek: a termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai és az ágazatközi szervezetek.

A termelői szervezetek a halászati és akvakultúra-termékeket előállító termelők által létrehozott, hivatalosan elismert szervezetek. Feladatuk a halászatok napi munkájának irányítása, továbbá a közös halászati politika és a közös piacszervezés megvalósításában is kulcsszerepet játszanak a következő tevékenységeik révén:

  • a fenntartható halászati és akvakultúra-eljárások meghonosítására ösztönzik a termelőket, különösen a tagok tevékenységeinek közös irányítása által;
  • segítik őket abban, hogy kínálatukat a piaci kereslethez igazíthassák; valamint
  • támogatják a hozzáadott értéket teremtő tevékenységeiket.

Jelenleg több mint 200 ilyen termelői szervezet működik az Európai Unióban. A közös piacszervezés céljainak megvalósítása érdekében a termelői szervezetek intézkedéseket hozhatnak a tagjaik által előállított termékek kínálatának szervezése és piaci értékesítése érdekében, továbbá a tanúsításban rejlő lehetőségek kihasználásával, többek között a minőségi tanúsítványok vagy a földrajzi megjelölések révén népszerűsíthetik tagjaik termékeit. Ezenkívül előmozdíthatják a szakképzést, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazását, valamint lépéseket tehetnek a tagjaik halászati és akvakultúra-tevékenységével összefüggő környezeti hatások csökkentésére is.

A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRAÁGAZATBAN MŰKÖDŐ ELISMERT TERMELŐI SZERVEZETEK JEGYZÉKE

Member States may notify any recognition of professional organisation or withdrawal of recognition to MARE-A4@ec.europa.eu

Térkép: termelői szervezetek (kattintson a térképre az Európai Tengeri Atlasz megnyitásához)

Termelői szervezetek

A termelői szervezetek társulásai – amelyeket a nemzeti hatóságok ugyancsak elismerhetnek – kétféle feladatot látnak el: egyrészt maguk is termelői szervezetként tevékenykednek, másrészt pedig összehangolják tagszervezeteik működését.

A halászati és akvakultúra-ágazaton belül több különböző érdekcsoportot tömörítő szervezetek is működnek. Ezek az úgynevezett ágazatközi szervezetek lehetővé teszik, hogy a termeléssel, a feldolgozással és az értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők közös intézkedéseket hozzanak az ágazat egésze érdekében. Céljuk az, hogy jobban összehangolják a piaci értékesítési tevékenységeket, és az egész ágazat érdekét szolgáló intézkedéseket dolgozzanak ki.

A tengeri erőforrások közös jellegéből adódóan nemzetközi szinten is létre lehet hozni ilyen szakmai szervezeteket, hogy ily módon több uniós tagállamra kiterjedően össze lehessen hangolni egyes fajok termelését és piaci értékesítését.

Eszközök és pénzügyi támogatás

Mivel a felsorolt szakmai szervezetek központi szerepet játszanak a közös halászati politika és a közös piacszervezés megvalósításában, számos olyan eszköz került kidolgozásra, amely az ő létrejöttüket és munkájukat támogatja:

  • szakmai szervezetek alapítása vagy átalakítása:  az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) pénzügyi támogatás nyújtható a termelői szervezetek, a termelői szervezetekből álló társulások és az ágazatközi szervezetek létrehozását vagy átalakítását célzó piaci értékesítési intézkedésekre;
  • termelési és értékesítési tervek: a halászati és akvakultúra-tevékenységek fenntarthatóságának előmozdítása érdekében a termelői szervezeteknek és a termelői szervezetek társulásainak termelési és értékesítési terveket kell összeállítaniuk. Ezek a tervek innovatív eszközként a termelők tevékenységeinek közös irányítását szolgálják, és lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy a célkitűzéseik teljesülését eredményező intézkedéseket hozzanak.
    A termelési és értékesítési tervek kidolgozásához és megvalósításához az ETHA nyújt támogatást, amely az adott termelői szervezet vagy társulás által forgalomba hozott termékek éves átlagértékének legfeljebb 3%-át teheti ki;
  • tárolási mechanizmus: a piaci intervenciós mechanizmusokról a termelési és értékesítési tervek teljes körű alkalmazására való áttérést megkönnyítendő, ha a kereslet túl alacsony, az ETHA támogatást nyújt a halászati termelői szervezeteknek a termékek tárolásához. A mechanizmust egy árrendszer aktiválja, melyet a hatóságok a termelői szervezetekkel egyeztetve alakítanak ki. Tárolás után a termékek visszakerülnek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek piacára.
    Az ETHA 2018. december 31-ig támogatja a tárolási mechanizmust, ezt követően a halászati tevékenységek tervezése teljes mértékben a termelési és értékesítési tervek révén fog megvalósulni.

Kapcsolódó dokumentumok

A Bizottság 2013. december 17-i 1418/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről

A Bizottság 2013. december 17-i 1419/2013/EU végrehajtási rendelete a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről

A Bizottság 2014. március 3-i ajánlása a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról