EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

Eumofa är ett webbverktyg som EU-kommissionen har tagit fram för att förbättra marknadsinformationen och bidra till en öppen och välfungerande marknad för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Databasen är till för producenter, förädlare, importörer, återförsäljare, konsumenter, marknadsanalytiker och beslutsfattare.

Här kan man direkt följa fisk- och skaldjursprodukternas volym, värde och pris, från den första försäljningen till detaljhandeln, också vid import och export. Uppgifterna kommer från EU-länderna, Norge och Island samt EU-institutionerna och uppdateras dagligen.

 

  Sök i Eumofa