Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture

Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture

Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture

Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture

Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture je spletno orodje, ki ga je Evropska komisija razvila za izboljšanje tržnih informacij ter preglednosti in učinkovitosti trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture.  Orodje je namenjeno proizvajalcem, predelovalcem, uvoznikom, prodajalcem na drobno, potrošnikom, tržnim analitikom in snovalcem politike.

Opazovalnica omogoča neposredno spremljanje količine, vrednosti in cene proizvodov iz ribištva in akvakulture, in sicer od prve prodaje do maloprodaje, vključno z uvozom in izvozom. Podatki so zbrani iz držav EU, Norveške, Islandije in institucij EU ter se vsak dan posodabljajo.

 

  Dostop do opazovalnice