Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

EUMOFA je online nástroj vytvorený Európskou komisiou, ktorý má zlepšiť získavanie informácií o trhu a prispieť k transparentnosti a účinnosti trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry.  Užitočné informácie tu môžu nájsť producenti, spracovatelia, dovozcovia, predajcovia, spotrebitelia, trhoví analytici či tvorcovia politík.

EUMOFA umožňuje priame monitorovanie množstva, hodnoty a ceny produktov rybolovu a akvakultúry od prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane dovozu a vývozu. Údaje sa zhromažďujú z krajín EÚ, Nórska, Islandu a inštitúcií EÚ a každý deň sa aktualizujú.

 

  Vstup do databázy EUMOFA