Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

EUMOFA on Euroopa Komisjoni väljatöötatud veebipõhine vahend turuteabe tõhustamiseks ning kalandus- ja vesiviljelustoodete turu läbipaistvuse ning tõhususe suurendamiseks.  Seirekeskusest võivad kasulikku teavet saada nii tootjad, töötlejad, importijad, jaemüüjad, turuanalüütikud kui ka poliitikakujundajad.

EUMOFA võimaldab otsest kontrolli kalandus- ja vesiviljelustoodete mahu, väärtuse ja hinna üle esmamüügist jaemüügini, hõlmates ka importi ja eksporti. Andmeid kogutakse ELi liikmesriikidelt, Norralt, Islandilt ja ELi institutsioonidelt ning neid ajakohastatakse iga päev.

 

  Juurdepääs EUMOFA-le