Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA)

Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA)

Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA)

Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA)

EUMOFA er et onlineværktøj udviklet af Europa-Kommissionen for at forbedre markedskendskabet og bidrage til åbenhed og effektivitet på markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter.  Producenter, forarbejdningsvirksomheder, importører, forhandlere, forbrugere, markedsanalytikere og beslutningstagere kan alle drage nytte af oplysningerne i observatoriet.

EUMOFA gør det muligt at overvåge mængden og værdien af samt prisen på fiskevarer og akvakulturprodukter fra første salg til detailfasen, herunder import og eksport. Der indhentes data fra EU-landene, Norge, Island og EU's institutioner, og de opdateres dagligt.

 

  Adgang til EUMOFA