Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA)

Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA)

Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA)

Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA)

EUMOFA je internetová aplikace, kterou vyvinula Evropská komise v zájmu posílení výzkumu trhu a která přispívá k transparentnosti a účinnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury.  Producentům, zpracovatelům, dovozcům, maloobchodníkům, spotřebitelům, tržní analytikům i tvůrcům politiky středisko přináší řadu užitečných informací.

Díky databázi EUMOFA je možné přímo monitorovat objem, hodnotu a cenu produktů rybolovu a akvakultury, a to od prvního prodeje až po maloobchod, přes fáze dovozu a vývozu. Údaje se shromažďují ze zemí EU, Norska, Islandu a z orgánů EU a aktualizují se každý den.

 

  Přístup do EUMOFA