Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел да се подобри проучването на пазара и да се допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността на пазара на продукти от риболов и аквакултура.  Производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, пазарните анализатори и политиците могат да намерят полезна информация в обсерваторията.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството, стойността и цената на продуктите от риболов и аквакултура от първата продажба до етапа на продажба на дребно, включително при внос и износ. Данните се събират от държавите от ЕС, Норвегия, Исландия и институциите на ЕС и се актуализират ежедневно.

 

  Достъп до EUMOFA