Fiske

Konsumentinformation

Konsumentinformation

Konsumentinformation

Fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk Den gemensamma marknadsorganisationen har fastställt vilken information som måste finnas på fiskeri- och vattenbruksprodukter som säljs till konsumenter och restauranger. Kraven kompletterar de allmänna EU-reglerna om livsmedelsinformation till konsumenterna och bidrar till att konsumenterna kan göra välgrundade val i butiken.

De nya reglerna började gälla den 13 december 2014. För att hjälpa näringen att tillämpa dem har kommissionen gett ut en fickguide om den nya konsumentmärkningen.

Fisk, blötdjur, skaldjur och alger som säljs till konsumenter eller restauranger måste vara försedda med följande uppgifter:

  • Artens gängse namn och vetenskapliga namn.
  • Om produkten är vildfångad eller odlad.
  • Fångst- eller odlingsplats och vilka fiskeredskap som används.
  • Om produkten är tinad och och minsta hållbarhetstid (”bäst före-dag” eller ”sista förbrukningsdag”) i enlighet med de allmänna reglerna för livsmedelsmärkning.

Konsumenten har rätt att veta var produkten kommer ifrån, så fångst- eller odlingsplatsen måste anges i detalj:

  • För fisk fångad till havs:
  • För sötvattenfisk: vilket vatten och land i eller utanför EU som fisken kommer från
  • För odlad fisk: i vilket land i eller utanför EU som den sista uppfödningsperioden ägde rum.

Produkterna får också ha frivilliga uppgifter, t.ex. fångst- eller landningsdag, uppgifter om miljömässiga, sociala och etiska aspekter, produktionsteknik och näringsinnehåll.

Miljömärkning

Vi har blivit alltmer medvetna om vikten av att utnyttja de marina resurserna på ett hållbart sätt och under de senaste tjugo åren har miljömärkningen gjort sitt intåg på EU-marknaden. I dag är EU den största marknaden för certifierade produkter.

På uppmaning av Europaparlamentet och rådet håller kommissionen på att utarbeta en genomförbarhetsrapport om en EU-omfattande miljömärkning för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Samråd om ett EU-miljömärke för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Läs mer

Fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk