Fiske

Konsumentinformation

Konsumentinformation

Konsumentinformation

Fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk Den gemensamma marknadsorganisationen har fastställt vilken information som måste finnas på fiskeri- och vattenbruksprodukter som säljs till konsumenter och restauranger. Kraven kompletterar de allmänna EU-reglerna om livsmedelsinformation till konsumenterna och bidrar till att konsumenterna kan göra välgrundade val i butiken.

De nya reglerna började gälla den 13 december 2014. För att hjälpa näringen att tillämpa dem har kommissionen gett ut en fickguide om den nya konsumentmärkningen.

Fisk, blötdjur, skaldjur och alger som säljs till konsumenter eller restauranger måste vara försedda med följande uppgifter:

  • Artens gängse namn och vetenskapliga namn.
  • Om produkten är vildfångad eller odlad.
  • Fångst- eller odlingsplats och vilka fiskeredskap som används.
  • Om produkten är tinad och och minsta hållbarhetstid (”bäst före-dag” eller ”sista förbrukningsdag”) i enlighet med de allmänna reglerna för livsmedelsmärkning.

Konsumenten har rätt att veta var produkten kommer ifrån, så fångst- eller odlingsplatsen måste anges i detalj:

  • För fisk fångad till havs:
  • För sötvattenfisk: vilket vatten och land i eller utanför EU som fisken kommer från
  • För odlad fisk: i vilket land i eller utanför EU som den sista uppfödningsperioden ägde rum.

Produkterna får också ha frivilliga uppgifter, t.ex. fångst- eller landningsdag, uppgifter om miljömässiga, sociala och etiska aspekter, produktionsteknik och näringsinnehåll.

Miljömärkning

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Läs mer

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products