Informacije za potrošnike

Informacije za potrošnike

Informacije za potrošnike

Informacije za potrošnike

Žepni vodnik po novih oznakah za potrošnike na področju ribištva in akvakulture EU Skupna ureditev trgov določa, s katerimi informacijami morajo biti opremljeni ribiški in akvakulturni proizvodi, namenjeni končnim uporabnikom in gostincem. Te zahteve dopolnjujejo splošna pravila EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in povečujejo preglednost trga, saj potrošnikom omogočajo, da se ozaveščeno odločajo o nakupu proizvodov.

Nova pravila so se začela uporabljati 13. decembra 2014. Za lažjo uporabo novih pravil je Komisija pripravila žepni vodnik po novih oznakah za potrošnike na področju ribištva in akvakulture EU.

Po novih pravilih, ki se uporabljajo za ribe, mehkužce, rake in alge, morajo biti proizvodi za prodajo končnemu uporabniku ali gostincem opremljeni z naslednjimi informacijami:

  • trgovsko in znanstveno ime vrste
  • ali gre za morske, sladkovodne ali gojene ribe
  • območje ulova oziroma gojenja in vrsta ribolovnega orodja, ki se je uporabilo pri ulovu proizvoda
  • ali je bil proizvod odmrznjen in najkrajši rok trajanja proizvoda (navedba „uporabno do“) v skladu s splošnimi pravili označevanja živil

Da bi potrošniki lažje ugotovili, od kod prihaja proizvod, je treba zagotoviti natančne informacije o območju ulova in proizvodnje:

  • za morske ribe:
  • za sladkovodne ribe: vodno območje in država izvora v EU ali zunaj EU
  • za gojene ribe: država EU ali država zunaj EU, kjer so bile nazadnje gojene

Proizvodi so lahko tudi opremljeni z dodatnimi neobveznimi informacijami, kot so datum ulova ali iztovora, informacije o okoljskih, socialnih ali etičnih vprašanjih, podatki o načinu proizvodnje in hranilni vrednosti.

Znak za okolje

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Povezani dokumenti

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Žepni vodnik po novih oznakah za potrošnike na področju ribištva in akvakulture EU

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products