Informații pentru consumatori

Informații pentru consumatori

Informații pentru consumatori

Informații pentru consumatori

Un ghid de buzunar al noilor etichete ale UE pentru produsele obținute din pescuit și acvacultură destinate consumatorilor  Organizarea comună a piețelor stabilește cerințe privind informațiile specifice care trebuie să însoțească produsele din pescuit și acvacultură comercializate publicului larg și unităților de alimentație colectivă. Aceste cerințe vin în completarea normelor UE referitoare la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare și au scopul de a mări gradul de transparență, pentru a le permite consumatorilor să ia decizii de cumpărare bine informate.

Noile norme au intrat în vigoare la 13 decembrie 2014. Pentru a facilita respectarea cerințelor, Comisia a publicat Ghidul de buzunar al noilor etichete ale UE pentru produsele obținute din pescuit și acvacultură destinate consumatorilor.

Noile norme vizează peștele, moluștele, crustaceele și algele vândute consumatorilor sau unităților de alimentație colectivă și prevăd că etichetele acestor produse trebuie să specifice:

  • denumirea comercială și științifică a speciei
  • dacă produsul a fost capturat din ape marine, din ape dulci sau dintr-o crescătorie
  • zona de captură sau de producție și tipul de unelte de pescuit utilizate pentru capturarea produsului
  • dacă produsul a fost decongelat și data de valabilitate minimă (cunoscută, de asemenea, sub numele de „A se consuma de preferință înainte de” sau „data-limită de consum”), în conformitate cu normele generale de etichetare a alimentelor

Pentru a le permite consumatorilor să afle cât mai exact de unde provine produsul, informațiile privind zona de capturare sau de producție trebuie să fie detaliate:

  • pentru peștii capturați din mare:
  • pentru peștii de apă dulce: întinderea de apă din statul membru al UE sau din țara terță de origine
  • pentru peștii de crescătorie: statul membru al UE sau țara terță în care a avut loc perioada finală de creștere.

Eticheta poate conține și alte informații, oferite în mod voluntar, cum ar fi data capturii sau a debarcării și informații privind aspectele de mediu, sociale sau etice, tehnicile de producție și conținutul nutritiv.

Etichetele ecologice

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Documente conexe

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Un ghid de buzunar al noilor etichete ale UE pentru produsele obținute din pescuit și acvacultură destinate consumatorilor

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products