Alles wat de consument moet weten

Alles wat de consument moet weten

Alles wat de consument moet weten

Alles wat de consument moet weten

Een pocketgids over de nieuwe EU-consumentenetikettering van visserij- en aquacultuurproducten Bij de gemeenschappelijke marktordening is precies geregeld welke informatie consumenten en horeca-ondernemers moeten krijgen als ze gevangen of gekweekte vis kopen. Die regels zijn een aanvulling op de algemene EU-regels voor informatie over levensmiddelen aan consumenten en moeten voor meer transparantie op de markt zorgen zodat de consument met kennis van zaken producten kan kiezen.

De nieuwe regels zijn van toepassing sinds 13 december 2014. Om de sector te helpen bij de toepassing hiervan, heeft de Commissie een Een pocketgids over de nieuwe EU-consumentenetikettering van visserij- en aquacultuurproducten uitgebracht.

Volgens die regels moeten op vis, week- en schaaldieren en algen die worden verkocht aan consumenten of horecabedrijven de volgende gegevens worden vermeld:

  • de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van elke soort
  • of de producten op zee of in zoet water zijn gevangen, dan wel zijn gekweekt
  • het vangst- of productiegebied en het gebruikte type vistuig
  • of het product ontdooid is en de datum van minimale houdbaarheid ("ten minste houdbaar tot" en "te gebruiken tot") overeenkomstig de algemene regels voor voedseletikettering

Consumenten moeten kunnen weten waar het product vandaan komt. Daarom moet het vangst- of productiegebied nauwkeurig worden beschreven.

  • Voor op zee gevangen vis:
  • Voor zoetwatervis: het waterlichaam (rivier, meer...) en het land (binnen of buiten de EU) waar de vis is gevangen
  • Voor gekweekte vis: land (binnen of buiten de EU) van de laatste kweekperiode

Er mag meer informatie worden vermeld, zoals de datum van de vangst of de aanlanding, informatie over milieu-, sociale of ethische aangelegenheden, productietechnieken en voedingswaarde.

Milieukeur

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Gerelateerde documenten

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Een pocketgids over de nieuwe EU-consumentenetikettering van visserij- en aquacultuurproducten

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products