Informācija patērētājiem

Informācija patērētājiem

Informācija patērētājiem

Informācija patērētājiem

Kabatas formāta rokasgrāmata par jauno patērētājiem domāto ES marķējumu, kas pievienojams zvejas un akvakultūras produktiem Saskaņā ar tirgus kopīgo organizāciju ir noteikts, ka zvejniecības un akvakultūras produktiem, ko pārdod patērētājiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ir jāpievieno īpaša informācija. Šīs prasības papildina vispārīgos ES noteikumus par patērētājiem domāto informāciju par pārtiku un veicina lielāku caurskatāmību tirgū, jo ļauj patērētājiem zinoši izvēlēties un iegādāties produktus.

Jaunie noteikumi ir piemērojami no 2014. gada 13. decembra. Lai palīdzētu nozarei ievērot šīs jaunās prasības, Komisija ir publicējusi kabatas formāta rokasgrāmatu par jauno patērētājiem domāto ES marķējumu, kas pievienojams zvejas un akvakultūras produktiem.

Jaunie noteikumi, kas piemērojami zivīm, gliemjiem, vēžveidīgajiem un adatādaiņiem, kā arī aļģēm, paredz, ka uz produktiem, ko pārdod patērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ir jābūt šādai informācijai:

  • sugas komercnosaukums un tās zinātniskais nosaukums;
  • izcelsme: nozvejots jūrā vai saldūdenī vai arī izaudzēts (akvakultūras produkts);
  • nozvejas vai audzēšanas apgabals un produkta zvejā izmantoto zvejas rīku veids;
  • tas, vai produkts ir atsaldēts, un minimālais derīguma termiņš (datums “ieteicams līdz” un “izlietot līdz”) saskaņā ar vispārējiem pārtikas marķēšanas noteikumiem.

Lai patērētāji varētu labāk izprast produkta izcelsmi, ir jānorāda detalizēta informācija par zvejas vai audzēšanas apgabalu:

  • jūrā nozvejotām zivīm:
  • saldūdens zivīm: ūdens baseins un izcelsmes valsts (ES vai ārpusavienības valsts);
  • zivjaudzētavā izaudzētām zivīm: pēdējās zivjaudzētavas valsts (ES vai ārpusavienības valsts).

Produktiem var pievienot arī papildu fakultatīvu informāciju, piemēram, nozvejas vai izkraušanas datumu, informāciju par vides, sociālajiem un ētikas aspektiem, audzēšanas metodēm un uzturvērtību.

Ekomarķējums

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Noderīgi dokumenti

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Kabatas formāta rokasgrāmata par jauno patērētājiem domāto ES marķējumu, kas pievienojams zvejas un akvakultūras produktiem

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products