Informacija vartotojams

Informacija vartotojams

Informacija vartotojams

Informacija vartotojams

Naujų ES žuvies ir akvakultūros produktų etikečių kišeninis vadovas Bendrai organizuojant rinkas nustatyta, kokia konkreti informacija turi būti nurodoma parduodant žvejybos ir akvakultūros produktus vartotojams ir viešojo maitinimo įstaigoms. Šie reikalavimai papildo bendrąsias ES taisykles dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Dėl jų rinka yra skaidresnė, nes vartotojai gali sąmoningai pasirinkti, kokius produktus pirkti.

Naujosios taisyklės pradėtos taikyti 2014 m. gruodžio 13 d. Kad padėtų sektoriui taikyti šiuos naujus reikalavimus, Komisija paskelbė Naujų ES žuvies ir akvakultūros produktų etikečių kišeninį vadovą.

Pagal naująsias taisykles, taikomas žuvims, moliuskams, vėžiagyviams ir jūros dumbliams, vartotojams arba viešojo maitinimo įstaigoms parduodamų produktų etiketėse turi būti nurodoma tokia informacija:

  • rūšies komercinis ir mokslinis pavadinimai;
  • ar produktas buvo sužvejotas jūroje, gėlame vandenyje, ar užaugintas ūkyje;
  • sužvejojimo arba gamybos vietovė ir produkto žvejybai naudoto įrankio rūšis;
  • ar produktas yra atšildytas ir minimalaus tinkamumo vartoti terminas („geriausias iki“ arba „tinka vartoti iki“ datos) pagal bendrąsias maisto produktų ženklinimo taisykles.

Kad vartotojai galėtų geriau žinoti produkto kilmę, turi būti pateikiama išsami informacija apie sužvejojimo arba gamybos vietovę:

  • jūroje sužvejotos žuvys:
  • gėlavandenės žuvys: vandens telkinys ir kilmės šalis – ES arba jai nepriklausanti šalis;
  • ūkiuose užaugintos žuvys: ES arba jai nepriklausanti šalis, kurioje žuvys buvo galutiniu auginimo laikotarpiu.

Apie produktus savo noru gali būti pateikiama ir papildomos informacijos, tokios kaip sužvejojimo arba iškrovimo į krantą data, informacija apie aplinkos, socialinius ir etinius klausimus, gamybos būdus ir maistinę sudėtį.

Ekologinis ženklas

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Susiję dokumentai

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Naujų ES žuvies ir akvakultūros produktų etikečių kišeninis vadovas

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products