Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury V rámci společné organizace trhu je stanoveno, které specifické informace musí doprovázet produkty rybolovu a akvakultury, jež se prodávají spotřebitelům nebo zařízením společného stravování. Tyto požadavky doplňují obecná pravidla EU týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přispívají k větší transparentnosti na trhu, protože spotřebitelé se díky nim mohou při nákupu produktů kvalifikovaně rozhodovat.

Nová pravidla jsou v platnosti od 13. prosince 2014. Danému odvětví při uplatňování nových požadavků pomáhá nová publikace Komise (Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury).

Podle nových pravidel platných pro ryby, měkkýše, korýše a vodní řasy musejí být na produktech prodávaných spotřebitelům nebo zařízením společného stravování uvedeny tyto informace:

  • obchodní a odborný název druhu,
  • zda byly produkty uloveny v moři nebo ve sladké vodě či pocházejí z chovu,
  • oblast odlovu nebo produkce a druh použitého lovného zařízení,
  • zda byl produkt rozmrazen, a datum minimální trvanlivosti (také známý jako „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“) v souladu s obecnými zásadami pro označování potravin

Protože spotřebitelé by měli vědět, odkud výrobek pochází, musí být tento druh informací uveden podrobně

  • u ryb ulovených na moři:
  • u ryb ulovených ve sladkých vodách: vodní útvar v zemi původu v EU nebo mimo EU
  • u ryb z chovu: země EU nebo mimo EU, kde proběhla poslední fáze chovu

Lze také uvést doplňkové dobrovolné informace, jako je datum odlovu nebo vykládky, informace o environmentálních, sociálních a etických otázkách, metodách produkce a nutričním obsahu.

Ekoznačka

Over the past 20 years, eco-label schemes have emerged on the EU market, a development linked to increased public awareness of the need to ensure sustainable exploitation of marine resources. Today, the EU is the main market for certified products.

On 18 May 2016 the European Commission adopted a report on the feasibility of an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products.  The report will now be debated by the European Parliament and the Council.

Související dokumenty

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products (COM/2016/0263)

Feasibility Report on options for an EU ecolabel scheme for fishery and aquaculture products

Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products