Ribolov zunaj EU

Ribolov zunaj EU

Ribolov zunaj EU

Ribolov zunaj EU

Evropska ribiška plovila ulovijo več kot četrtino vsega ulova zunaj voda EU. Približno 8 % vsega ulova EU (2004–2006) je v skladu s sporazumi o ribolovu z državami zunaj EU, nadaljnjih 20 % ulova je na odprtih morjih, zlasti na območjih, ki so v pristojnosti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

EU je pomembna ribolovna sila in največji enotni svetovni trg za proizvode iz ribištva. S sodelovanjem v številnih mednarodnih organizacijah spodbuja boljše upravljanje, saj razvija in izvaja politiko upravljanja ribištva in pomorsko pravo. Tesno sodeluje s partnerji po vsem svetu v okviru Združenih narodov, vključno z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugimi organi, denimo Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Trgovina z ribiškimi proizvodi

Evropska unija je največji enotni svetovni trg za ribiške proizvode in je neto uvoznica rib in ribiških proizvodov.

EU vsaka tri leta določi avtonomne tarifne kvote za nekatere ribe in ribiške proizvode. Avtonomne tarifne kvote omogočajo uvoz določene količine proizvodov v EU po znižani tarifni stopnji – običajno 0 %, 4 % ali 6 %. S kvotami lahko EU ob nezadostni ponudbi poveča oskrbo z osnovnimi surovinami, od katerih je odvisna predelovalna industrija EU.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Uradni dokumenti

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008