Pescuitul în afara UE

Pescuitul în afara UE

Pescuitul în afara UE

Pescuitul în afara UE

Mai mult de un sfert din captura vaselor europene de pescuit provine din afara apelor teritoriale ale UE. În perioada 2004-2006, aproximativ 8% din această captură a fost obţinută în baza acordurilor de pescuit încheiate cu ţări din afara UE, în vreme ce 20% a provenit din apele internaţionale, în special din regiuni gestionate de organizaţii regionale de gestionare a pescuitului.

Fiind o putere majoră în domeniul pescuitului şi, totodată, cea mai importantă piaţă unică a produselor din pescuit, UE joacă un rol semnificativ în ameliorarea procesului de gestionare a acestui sector, prin intermediul unor organizaţii internaţionale. Aceasta presupune elaborarea şi punerea în aplicare a politicii privind gestionarea pescuitului şi, în general, a dreptului maritim. UE colaborează îndeaproape cu partenerii săi internaţionali în cadrul sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), dar şi în cadrul altor organisme internaţionale, precum Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Comerţul cu produse din pescuit

UE reprezintă cea mai mare piaţă din lume pentru produsele din pescuit, fiind un importator net de peşte şi produse din peşte.

O dată la trei ani, UE stabileşte contingente tarifare autonome (ATQ) pentru anumite specii şi produse din peşte. Un astfel de contingent permite importul în UE al unei cantităţi determinate de produse cu taxe tarifare reduse - în general, de 0%, 4% sau 6%. Contingentele favorizează creşterea cantităţii de materii prime utilizate de industria de prelucrare europeană, atunci când producţia UE nu este suficientă pentru a acoperi cererea.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Documente oficiale

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului