Vissen buiten de EU

Vissen buiten de EU

Vissen buiten de EU

Vissen buiten de EU

Meer dan een kwart van de vangst van Europese vissers komt eigenlijk van buiten de EU. Ongeveer 8% van de EU-vangst (2004-2006) is te danken aan visserijovereenkomsten met landen buiten de EU. Nog eens 20% wordt op volle zee gevangen, vooral in gebieden die onder zorg van regionale organisaties voor visserijbeheer staan.

Als grote visserijmacht en belangrijkste afnemer van visserijproducten in de wereld, speelt de EU een grote rol bij de verbetering van het beheer via een aantal internationale organisaties. Dit behelst de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van visserijbeheer en – meer in het algemeen – het zeerecht. De EU werkt in VN-verband nauw samen met partners uit de hele wereld zoals de Voedsel- en Landbouworgansiatie (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel in visserijproducten

De EU is 's werelds grootste afzetmarkt voor visserij en netto-importeur van vis en visserijproducten.

Om de drie jaar stelt de EU autonome tariefcontingenten voor bepaalde vis en visserijproducten vast. Als voor een bepaald product een autonoom tariefcontingent wordt vastgesteld, mag een bepaalde hoeveelheid ervan tegen gereduceerd tarief, doorgaans 0%, 4% of 6%, in de EU worden ingevoerd. Daardoor is de toevoer van grondstoffen voor de viswerkende industrie in de EU gegarandeeld, ook wanneer die vanuit de EU te laag is om aan de vraag te voldoen.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Documentatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad