Sajd barra l-UE

Sajd barra l-UE

Sajd barra l-UE

Sajd barra l-UE

Iktar minn kwart tal-ħut li jinqabad mid-dgħajjes tas-sajd Ewropej jinqabad barra l-ibħra tal-UE. Madwar 8% tal-qabdiet tal-UE (2004-06) jaqgħu taħt ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi barra l-UE, filwaqt li 20% oħra jsiru f'ibħra internazzjonali, l-iktar f'reġjuni taħt ir-responsabbiltà tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Peress li hi waħda mill-forzi tas-sajd ewlenin, u l-ikbar suq waħdieni għall-prodotti tas-sajd fid-dinja, l-UE għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni ta' governanza aħjar permezz ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Dan jinvolvi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika dwar il-ġestjoni tas-sajd u, b'mod iktar ġenerali, il-Liġi tal-Baħar. L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba tagħha minn madwar id-dinja permezz tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikolutra (FAO), kif ukoll entitajiet oħra bħall-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD).

Kummerċ tal-prodotti tas-sajd

L-UE hi l-ikbar suq waħdieni tas-sajd fid-dinja u l-ikbar importatur nett ta' ħut u ta' prodotti tal-ħut.

Kull tliet snin, l-UE tistabbilixxi kwoti tariffarji awtonomi (KTA) għal ċertu ħut u prodotti tal-ħut. Il-KTA jippermettu li tiġi impurtata ċerta kwantità ta' prodott fl-UE b'rata tariffarja mnaqqsa - normalment, 0%, 4% jew 6%. Il-kwoti jgħinu wkoll biex tiżdied il-provvista tal-materja prima meħtieġa mill-industrija tal-ipproċessar tal-UE, fi żminijiet meta l-provvista tal-UE ma tkunx għolja biżżejjed biex tilħaq mad-domanda.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Dokumenti uffiċjali

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-ġestjoni sostenibbli ta’ flotot tas-sajd esterni, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008