Žvejyba už ES ribų

Žvejyba už ES ribų

Žvejyba už ES ribų

Žvejyba už ES ribų

Daugiau nei ketvirtadalis Europos žvejybos laivais sužvejojamų žuvų iš tiesų sugaunama ne Europos Sąjungos vandenyse. Apie 8 % 2004–2006 m. ES sužvejotų žuvų buvo sugauta pagal žuvininkystės susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis, o dar 20 % – atviroje jūroje, daugiausia regionuose, kuriais rūpinasi regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos.

Būdama galinga žvejybos valstybių sąjunga ir turėdama didžiausią bendrąją žuvininkystės produktų rinką pasaulyje, ES taip pat vaidina svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse organizacijose skatindama geresnį valdymą. Tam reikia plėtoti ir įgyvendinti žuvininkystės valdymo politiką ir visą jūrų teisę. ES glaudžiai bendradarbiauja su savo partnerėmis iš viso pasaulio naudodamasi Jungtinių Tautų sistema, kuriai priklauso ir Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO), ir dalyvauja kitų organizacijų, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), veikloje.

Prekyba žuvininkystės produktais

Europos Sąjunga – didžiausia pasaulyje bendroji žuvininkystės rinka ir grynoji žuvų bei žuvų produktų importuotoja.

Kas treji metai ES nustato tam tikrų žuvų ir žuvų produktų autonomines tarifines kvotas. Pagal šias kvotas į ES gali būti įvežtas tam tikras produktų kiekis, kuriam taikomas mažesnis, paprastai 0 %, 4 % arba 6 %, tarifas. Dėl kvotų ES perdirbimo pramonė gali gauti daugiau jai būtinų žaliavų tuo metu, kai ES pasiūlos nepakanka paklausai patenkinti.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Oficialūs dokumentai

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008