Az uniós vizeken kívül folytatott halászat

Az uniós vizeken kívül folytatott halászat

Az uniós vizeken kívül folytatott halászat

Az uniós vizeken kívül folytatott halászat

Az európai halászhajók által kifogott halak több mint egynegyedét az uniós vizeken kívül halásszák. 2004 és 2006 között az így kifogott halak körülbelül 8%-a olyan tengerekből származott, amelyekre harmadik országokkal kötött halászati megállapodások vonatkoznak, 20%-át pedig nyílt tengereken, többnyire olyan régiókban halászták, amelyek regionális halászati gazdálkodási szervezetek hatáskörébe tartoznak.

Emellett jelentős halászhatalomként az Unió – amely egyúttal a halászati termékek legnagyobb piaca is a világon – a jobb irányítás előmozdításában is fontos szerepet játszik számos nemzetközi szervezetben. Ennek keretében részt vesz a halászati gazdálkodással kapcsolatos szakpolitika és – általánosabban – a tengerjog kialakításában és végrehajtásában. Az EU szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül (pl. Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet, FAO), illetve más szervekben (pl. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, OECD).

A halászati termékek kereskedelme

A világon az EU jelenti a halászati termékek legnagyobb egységes piacát, és az EU a hal- és halászati termékek legjelentősebb nettó importőre.

Az Unió háromévente autonóm vámkontingenseket vezet be bizonyos halak és halászati termékek behozatalára. A vámkontingensek megnyitásának célja, hogy egyes termékeket bizonyos mennyiségben csökkentett (általában 0%-os, 4%-os vagy 6%-os) vámtarifával lehessen az Unióba importálni. Amikor az uniós nyersanyagkínálat nem tudja teljes mértékben kielégíteni a keresletet, a vámkontingensek hozzájárulnak az uniós feldolgozóipar alapját képező nyersanyag kínálatának bővítéséhez.

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

Hivatalos dokumentumok

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről