Regionala fiskeriorganisationer

Regionala fiskeriorganisationer

Regionala fiskeriorganisationer

Regionala fiskeriorganisationer

Regionala fiskeriorganisationer är internationella organisationer för länder med fiskeintressen i ett visst område. En del av organisationerna reglerar fisket av alla arter i ett visst område, medan andra inriktar sig på arter som vandrar över stora geografiska områden, t.ex. tonfisk.

Både länder i regionen (kustländer) och länder med intresse i det aktuella fisket kan delta i organisationerna. En del regionala fiskeriorganisationer har bara en rådgivande funktion. De flesta har dock rätt att fastställa fångstbegränsningar, tekniska åtgärder och tillsynskrav. EU, som företräds av kommissionen, är med i sex tonfiskorganisationer och 11 organisationer för andra arter.

Regionala fiskeriorganisationer för tonfisk och andra långvandrande arter

Regionala fiskeriorganisationer för särskilda geografiska områdenEU deltar också i två regionala fiskeriorganisationer som bara har en rådgivande funktion:

Lagstiftning och rapporter

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613