Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Połowy na pełnym morzu są często regulowane przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Na zdjęciu Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. © CFCA

RFMO to organizacje międzynarodowe utworzone przez kraje, które prowadzą połowy na danym obszarze. Niektóre z nich zarządzają wszystkimi stadami ryb występującymi na konkretnym obszarze, natomiast inne koncentrują się na gatunkach daleko migrujących, które przemieszczają się na znaczne odległości, zwłaszcza na tuńczyku.

Organizacje są otwarte zarówno dla państw w regionie („państw nadbrzeżnych”) oraz państw, które chcą prowadzić połowy na tych łowiskach. O ile niektóre RFMO pełnią funkcje czysto doradcze, większość z nich posiada uprawnienia w zakresie zarządzania i może ustanawiać ograniczenia połowowe i ograniczenia nakładu połowowego, środki techniczne oraz obowiązki dotyczące kontroli. UE, którą reprezentuje Komisja, odgrywa czynną rolę w sześciu organizacjach zajmujących się połowami tuńczyka i 11 organizacjach zajmujących się połowami innych gatunków.

RFMO zarządzające gatunkami daleko migrującymi, a zwłaszcza tuńczykiem:

RFMO zarządzające stadami ryb w podziale na obszary geograficzne:


UE jest również członkiem dwóch RFMO, które mają czysto doradczy status:

Dokumenty oficjalne

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613