Organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs)

Organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs)

Organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs)

Organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs)

Is-sajd fl-ibħra internazzjonali ħafna drabi hu rregolat mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd. F'dan il-każ mill-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Majjistral tal-Atlantiku. © CFCA

L-RFMOs huma organizzazzjonijiet internazzjonali ffurmati minn pajjiżi b'interessi fis-sajd f'żona partikolari. Wħud minnhom jiġġestixxu l-istokkijiet kollha tal-ħut f'żona speċifika, filwaqt li oħrajn jiffukaw fuq speċi partikolari b'tendenza kbira li jpassu minn żona ġeografika għall-oħra, bħat-tonn.

L-organizzazzjonijiet huma miftuħa kemm għall-pajjiżi fir-reġjun ("stati mal-kosta") kif ukoll għall-pajjiżi b'interessi fis-sajd ikkonċernat. Filwaqt li xi RFMOs għandhom rwol purament konsultattiv, ħafna minnhom għandhom poteri ta' ġestjoni biex jistabbilixxu l-limiti tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd, il-miżuri tekniċi u l-obbligi tal-kontroll. L-UE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, għandha rwol attiv f'sitt organizzazzjonijiet tat-tonn u 11-il organizzazzjoni oħra mhux tat-tonn.

L-RFMOs li jiġġestixxu l-ispeċi b'tendenza kbira li jpassu, speċjalment it-tonn:

RFMOs li jiġġestixxu l-istokkijiet tal-ħut skont iż-żona ġeografika:


L-UE tipparteċipa wkoll f'żewġ RFMOs li għandhom status purament konsultattiv:

Dokumenti uffiċjali

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613