Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos

Žvejybą atviroje jūroje dažnai reguliuoja regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos. Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija. © Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos – tai tarptautinės organizacijos, kurias sudaro žvejybos interesų atitinkamame regione turinčios šalys. Kai kurios iš šių organizacijų valdo visus tam tikrame rajone aptinkamus žuvų išteklius, kitos daugiausia dėmesio skiria tam tikroms toli – per plačias geografines teritorijas – migruojančioms rūšims, pirmiausia tunams.

Organizacijų narėmis gali tapti ir regiono šalys („pakrantės valstybės“), ir atitinkama žuvininkyste suinteresuotos šalys. Nors kai kurių regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų vaidmuo vien patariamasis, dauguma turi valdymo įgaliojimų ir gali nustatyti leidžiamo sužvejoti žuvų kiekio bei žvejybos pastangų apribojimus, technines priemones ir kontrolės prievoles. Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Europos Komisija, aktyviai dalyvauja šešių tunų išteklius valdančių organizacijų ir vienuolikos kitus išteklius valdančių organizacijų veikloje.

Toli migruojančių rūšių, daugiausiausiai tuno, išteklius valdančios regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos

Žuvų išteklius pagal geografinius rajonus valdančios regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos


Be to, ES dalyvauja dviejų žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių vaidmuo – vien patariamasis, veikloje.

Oficialūs dokumentai

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613